Pääsivu » Vastauksia » Geologia

Kreationistisia väitteitä paleontologiasta ja geologiasta

Esitetyt kreationistiset väitteet on poimittu NetMission saarnasta: ''Tiede on osoittanut kehitysopin mahdottomuudet.''

Aluksi huomauttaisin, että nämä geologiaan liittyvät väitteet ovat oleellisia vain sen kreationismin muodon osalta, joka katsoo maapallon olevan iältään nuori, noin 10,000 vuoden ikäinen. Tarkoitan ''kreationismilla'' tekstissä vain tätä muotoa. Valtaosa kristityistä (mukaanlukien vanha-maa kreationistit) hyväksyy tieteellisen käsityksen maapallon synnystä ja iästä.

Erillisiä dokumentteja:

Geologiset kerrossarjat

Geologiset aikakaudet määritellään kerrostumissa olevien fossiilien perusteella. Täydellistä kerrossarjaa ei kuitenkaan ole kuin oppikirjoissa.

Täydelliset kerrossarjat, joista löytyisi kaikki 12 aikakautta, ovat harvinaisia. Tämä johtuu jälleen laattatektoniikasta, eroosiosta, ilmastonvaihteluista ja muista paikallisista vaihteluista. Niitä löytyy ympäri maailman kuitenkin ainakin 26 kappaletta, mm. Pohjois-Dakotasta.

Kts. The Entire Geologic Column in North Dakota

Puuttuvat kerrostumat

Välistä voi puuttua yli 100 miljoonan vuoden kerrostumat. Kerroksien välissä ei ole merkkejä eroosiosta.

Kerrostumista tapahtuu enimmäkseen vain vedenpinnan alla - puuttuva kerrostuma voi viitata kuivaan, maanpäälliseen kauteen. Monissa tapauksissa tästä on selviä merkkejäkin, kuten mm. eroosiosta. Lukuisten paksujen kerrostumien välissä olevien eroosiopiirteiden selittäminen vedenpaisumuksen aikana syntyneiksi on melkoisen vaikeaa.

Väärässä järjestyksessä olevat kerrostumat

[Kerrostumat] voivat olla väärässä järjestyksessä vanhempi nuoremman päällä

Paksut sedimentit voivat joissain erikoistapauksissa kääntyä väärinpäin. Tämä on yleistä erityisesti poimuttumisalueilla.

Kts. Encyclopedia Britannica: fold
talkorigins.org: The Lewis Thrust

Puuttuvat meteoriitit

[Kerrostumista] ei myöskään löydy meteoriitteja, vaikka niitä koko ajan sataa maan päälle.

Ehdoton valtaosa maahan saapuvista meteoreista on mikroskooppisen pientä pölyä. Sedimenteistä löytyy jotakuinkin sen verran meteoriittipölyä kuin on ennustettukin, noin 60 cm:n edestä, virhemarginaalien rajoissa.

Kreationismi ei kykene selittämään tätä määrää, jonka olisi ollut mahdotonta kerääntyä vain 10,000 vuoden aikana.

talkorigins.org: Meteorite Dust
LDEF Archive

Erikoiset kerrostumat

Toisina maailmankausina näyttää kerrostuneen yksinomaan kymmenien metrien paksuudelta sihdattua hiekkaa, toisina metrikaupalla savea, mutaa tai kalkkikiveä. Todella erikoisia aikakausia!

Tämä pitää paikkaansa. Jos katsoo tämän päivän kerrostumisprosesseja, ei tässä ole mitään erikoista. Välillä sedimentteihin kerääntyy yhdenlaista materiaalia, toisinaan toisenlaista. Juuri tämä on hyvä osoitus aikakausien pitkästä aikavälistä.

Jotkin kerrokset, kuten hiekka- ja savikerrokset voivat syntyä paikallisesti (!) hyvin nopeastikin, kun taas joidenkin kerrosten, kuten metsien tai soiden kasvuun, voi mennä satoja tuhansia tai miljoonia vuosia.

Kreationismin kannalta nämä kerrostumat ovat varsin ikäviä - tuhansien tai miljoonien vuosien "maailmankausien" syntymäaika täytyykin 10,000 vuoden ikäisessä maassa pudottaa kuukausiin tai vuosiin. Huomaa, että jos tämä aika tiivistetään väitettyyn tulvakauteen, pitäisi joidenkin kerrosten syntyä tuntien ja joidenkin jopa sekunttien välein.

Vedenpaisumuksen synnyttämät kerrostumat

Tosiasiassa tälläisiä aikakausia ei ole ollut olemassakaan, vaan Raamatun ilmoittama vedenpaisumus on synnyttänyt nuo kerrostumat.

Mikään yksittäinen tulva ei kykene selittämään satoja tai tuhansia päällekkäisiä kivikerroksia, eikä varsinkaan fossiilikerroksia, jotka ovat lajistoltaan ja nk. johtofossiilien osalta täysin erillisiä, kasvaen evoluutioteorian mukaisesti yksinkertaisesta monimutkaisempaan ylöspäin mentäessä. Joissain paikoissa on useita kokonaisia metsiä kasvaneena päällekkäin; pystyssä kasvaneita puita täydellisine juuristoineen. Myös muita vastaavia mahdottomia kerrostumia löytyy - kuten vaikkapa dinosaurusten pesiä useissa päällekkäisissä kerroksissa.

Vedenpaisumuksen kannalta tämä on tyystin ristiriitaista. Evoluutio ja hyvin pitkät aikakaudet ovat ainoa looginen selitys kerrostumille.

Fossiilien hautautuminen

Fossiileja syntyy ainoastaan, jos eliöt ovat nopeasti hautautuneet ja kivettyneet, kuten Raamatun vedenpaisumuskertomuksessa tapahtui. Normaalisti ne mätänevät tai raadonsyöjät syövät ne.

Tämä pitää paikkaansa, eliöiden täytyy hautautua nopeasti. Fossiileja syntyykin siksi yleensä vain merten ja järvien pohjissa, soissa ja niin edelleen.

Vedenpaisumus ei pysty selittämään mistä olisi tullut kilometrikaupalla sedimenttiä korkeillekin seuduille, joka peitti nuo eläimet. Tai miksi tuo sedimentti laskeutui tuhansiin hyvin tarkkoihin kerroksiin, joissa joitain tiettyjä lajeja esiintyy vain tietyissä kerroksissa, mutta ei muissa.

Etelänapamantereen kasvifossiilit

Miten jopa etelämantereella on jäännöksiä trooppisesta kasvillisuudesta?

Jälleen laattatektoniikkaa.

200 miljoonaa vuotta sitten kaikki nykyiset manteret olivat yhdessä, muodostaen nk. Pangaia-supermantereen. Etelänapamanner oli tuolloin eri paikassa kuin nykyään, kiinnittyneenä Afrikkaan, Intiaan ja Australiaan. Se on myös irtautumisen jälkeenkin uudestaan "koukannut" hieman pohjoisempana.

Kreationismi ei kykene selittämään mantereiden yhteensopivuutta toisiinsa. Yhteensopivuudessa ei ole kyse vain mantereiden muodosta, vaan myös eläin- ja kasvilajien fossiilivyöhykkeistä, jotka kulkevat läpi Etelä-Amerikan, Afrikan, Etelänapamantereen, Intian ja Australian.

Kts. Introduction to Plate Tectonics: Continental Drift

Myös, kuten olemme jääkaudesta oppineet, napajäätiköiden koot vaihtelevat.


Taivaanvahvuus

Raamattu antaa siihen ainoan järkevän selityksen. 1 Moos 1:6-7. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä". Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin. Korkealla ilmakehässä oli läpinäkyvää vesihöyryä (ilmeisesti ionosfäärissä), joka aiheutti kasvihuoneilmiön. Tällöin lämpö ei karannut avaruuteen, vaan levisi tasaisesti joka puolelle. Kerros suodatti myös UV-säteilyn pois, joten ihmiset elivät kauemmin ja olivat terveempiä.

Mitä on ''läpinäkyvä vesihöyry''? Vesihöyry näkyy taivaalla pilvinä, paitsi tietysti jos pilviin tehdään näkymättömyysloitsu. Näkymättömyysloitsu tulee kuitenkin tehdä aallonpituuksien kannalta selektiivisesti siten, että vain näkyvä valo pääsee läpi. Vesihöyryltähän tämä ei onnistu. Taitava Jumala!

Itse asiassa täysin pilvetön maapallo olisi huomattavasti nykyistä lämpimämpi. Pilvet nimittäin eivät sinällään aiheuta kasvihuoneilmiötä, vaan päinvastoin viilentävät lämpötilaa heijastamalla auringonvaloa paremmin kuin paljas maanpinta. Tarkemmin sanottuna: korkeat pilvet lämmittävät ilmakehää, matalat pilvet viilentävät sitä. Lämpötilan viiletessä riittävästi pilvet satavat alas. Kun taivas on pilvetön, voi lämpötila taas voi nousta ja vesi haihtua. Juuri tästä syystä maapallolla vallitsee keskimääräinen tasapainotila pilvien määrässä ja samalla lämpötilassa.

Kasvihuoneilmiöön tarvitaan käytännössä jotain hyvin infrapunaa absorpoivaa kaasua, kuten hiilidioksidia - ja se sentään on luonnostaan läpinäkyvää. Hiilidioksidi ei kuitenkaan ole ''läpinäkyvää vesihöyryä''.

Kts. NASA Earth Observatory: Clouds & Radiation Fact Sheet

Dinosaurusten vaihtolämpöisyys

Tämä mahdollisti mm. dinosaurusten elämisen, jotka eivät nykyisessä ilmastossa pystyisi elämään missään (koska ovat ilmeisesti olleet vaihtolämpöisiä, eivätkä yön jälkeen koko päivänä ehtisi lämmetä niin paljon, että pääsisivät liikkeelle).

Mitenköhän sitten on mahdollista, että nykyiset vaihtolämpöiset eläimet elävät varsin iloisesti, ilman kasvihuoneilmiötä?

Dinosauruksia pidetään nykyään tasalämpöisinä. Jotkin teoriat niiden joukkokuolemasta katsovat niiden kuolleen ylikuumenemiseen joka johtui liian lämpimästä ilmastosta. Lämminnyt ilmasto olisi siten voinut olla niille erityisen paha paikka.

Dinosaurusten fossiilit

Dinosaurusten fossiileja on löytynyt Alaskasta ja Etelänapamantereelta.

Jeps, niin on. Kts. etelänapamantereen liikkeet.

Dinosaurusten DNA

Dinosaurusten luista on eristetty DNA:ta ja verisoluja.

Tässä lienee kyse Schweitzerin ja Staedterin löydöksestä (kuten AnswersInGenesis). He todellakin löysivät todennäköisiä verisolujen fossiloituneita jäänteitä.

DNA:ta ei soluista ole ekstraktoitu, vaan joitakin varsin kestäviä proteiineja. Löydös oli yllättävän hyvin säilynyt, mutta ei mitenkään mahdoton, eikä todellakaan viittaa siihen että dinosauruksia olisi ollut hengissä tuhansien vuosien aikaskaalassa.

Kts. talkorigins.org, Chris Ho-Stuart

Muiden fossiilien DNA

...myös monista muista fossiileista löydetty DNA:ta (mm. 200 milj. vuotta vanhaksi väitetystä kalan fossilista). Asiantuntioiden mukaan se ei voi säilyä yli 10000 vuotta.

Tietyissä olosuhteissa fossiilit voivat säilyä erityisen hyvin. Hyvin säilyneiden kalojen tapauksessa on ilmeisesti kyse kalkkikiviympäristöstä vähähappisissa matalissa laguuneissa. Kts. Beneventon löydökset alla.

Kivettymisessä tietyt biologiset aineet korvautuvat toisilla. DNA:kin voi osittain säilyä, jos solunesteet korvautuvat sellaisella materiaalilla, joka säilyy hyvin. Eniten toivoa on meripihkan suhteen joka, kuten Jurassic Park -elokuvassakin mainittiin, säilöö solurakenteita erityisen hyvin.

Lähdeviitteet:
Bravi, S. & De Castro, P. The Cretaceous fossil fishes level of Capo d'Orlando, near Castellammare di Stabia (NA): biostratigraphy and depositional environment. Mem. Sci. Geol. 47, 45-72 (1995).
Bravi, S.Contributo allo studio del giacimento ad ittioliti di Pietraroja (Benevento)(Thesis, Dip. Geol. Univ. Napoli Federico II, (1987)).

Korkeampi ilmanpaine

Vesihöyrykerros on aiheuttanut myös korkeamman ilmanpaineen, jolloin esim. toista sataa kiloa painavat lentoliskot ovat voineet päästä lentoon. Tietenkin niissä olosuhteissa myös strutsi ja muut suuret nykyisin lentokyvyttömät linnut ovat pystyneet lentämään.

Kuten useista keittokirjoista voi lukea, kana kypsyy varsin mureaksi n. 30 minuutissa painekattilassa. Strutseilla kypsyminen voi vaatia ehkä hieman pidemmän keittämisen.

Eli, kuten fysiikasta tiedämme, pv=kt, eli jos lämpötilalla halutaan merkittäviä ilmanpainemuutoksia, pitää lämpötilojen olla merkittävän korkeita. Vaikkapa 100°C:n lämpötilassa saadaan vasta noin 1.3 baaria, mikä tuskin riittäisi onnettomille kanoille. Lisäksi, ilmanpaineen noustessa vähän yli 2:n baarin seuraa typpimyrkytys, jne. Seurauksena olisi siten humalassa lentäviä kanoja, jotka kypsyisivät varsin nopeasti.

Kts. talkorigins.org: Water Canopy Hypothesis.

Jääkeuden synty

Miten syntyi jääkausi? Normaalisti sitä ei voi syntyä. Jos nimittäin on kylmää, niin silloin on vähän kosteutta ja päinvastoin.

Onkohan tämän väitteen esittäjä suomalainen lainkaan, vaiko lunta koskaan elämässään nähnyt jenkki?

Eli miksi kylmällä on vähän kosteutta? Katsos, jos on kylmää, kosteus laskeutuu maahan (esimerkiksi lumisateena), eikä pääse enää haihtumaan. Etelän lämpimiltä seuduilta tuulten mukana tuleva kosteus tiivistyy aina uudeksi lumi/jääkerrokseksi. Näin tapahtuu niin talvella kuin jääkaudenkin aikana.

Pakastuneet mammutit

Raamattu antaa siihen ainoan järkevän vastauksen. Se johtui vedenpaisumuksesta. Napa-alueet olivat kylmimmät, joten vesi satoi alas lumena. Tapahtuman täytyi olla nopea, koska Siperiassa mammutit pakastuivat niin nopasti, että viimeisen aterian jäännökset eivät ehtineet tuhoutua ruuansulatusjärjestelmässä.

Satoi alas lumena? Jos eläin kaatuu lumeen kovassa pakkasessa (Siperiasta löytyy -80 asteen pakkasia), nopeasti peittävä lumivaippa pitäisi sen lämpimämpänä huomattavasti pidempään kuin jos se ei hautautuisi. Muutenkin, talvella on lumisateen aikana yleensä lämpimämpää (taivaalla on pilviä) kuin jos olisi selkeää. Täten mammutti pakastuisi nopeiten nimenomaan selkeällä säällä. Lumenpaisumus ei siten ole oikea selitys.

Merieläinten fossiilit

Kautta maailman useiden vuorien huipuilta on löydetty merieläinten fossiileja.

Näin on. Ne nimenomaan olivat eräs syy sille miksi alunperin luovuttiin ajatuksesta 10,000 vuotta nuoresta maasta, ja pääteltiin että mantereet kohoavat. Tämä oivallus geologiassa syntyi jo ennen Darwinin teoriaa.

Mannerten kohoaminen on tarkoilla mittalaitteilla havaittavissa useissa paikoissa ympäri maapalloa. Koko Himalajan vuoristo kohoaa tällä hetkellä noin 10mm vuodessa Intian ja Euraasian mannerlaattojen törmäyksen vuoksi. Suomessakin maaperä kohoaa 4-10mm vuodessa, vaikkakin Suomen tilanne on hieman eri juttu.

Suuret jokilaaksot

Monin paikoin jokilaaksot ovat suhteettoman suuria nykyisiin veden virtaamiin nähden.

Näin on. (Pitäisikö tässä olla jotain ihmeellistä?)

Tämän ilmiön voi todeta vaikkapa kaikissa Etelä-Suomen jokilaaksoissa, jossa maanpinta on kohonnut hyvin nopeaa vauhtia jääkauden päättymisen jälkeen.

Merenalaiset joenuomat

Jokien uomat voivat jatkua meren alla satoja kilometrejä aina mannerjalustan reunalle asti.

Näin on. (Pitäisikö tässä olla jotain ihmeellistä?)

Mannerjalustan reunat ovat siten joillain alueilla myös laskeutuneet alaspäin. Tämä on aivan normaalia laattatektoniikkaa.

Sen lisäksi rannikoilla on joskus pitkällekin lämpimän meren alle ulottuvia kylmistä joista tulevia pohjavirtauksia, jotka myös kaivertavat "joenuomia".

Tulvamyytit

Tulvasta kertovaa perimätietoa on yli 150 maailman kansalla.

Näin on. (Pitäisikö tässä olla jotain ihmeellistä?)

Tuhoisista tulvista on varmasti perimätietoa lukuisilla kansoilla; jo pelkästään 1900-luvulla valtavat tulvat ovat tappaneet satoja tuhansia ellei peräti miljoonia ihmisiä. Jotkut näistä tulvista ovat olleet erittäin laajoja. Niin laajoja, että nuo ihmiset ovat ehkä kuvitelleet tulvien kattaneen koko maan. Ja tiedämmehän kuinka tuollaiset asiat kasvavat kertojalta toiselle.

Luolamaalausten joutsenliskot

Luolamaalauksissa on esiintynyt joutsenliskoja. Kansantaruissakin kerrotaan lohikäärmeistä.

Näin on. (Pitäisikö tässä olla jotain ihmeellistä?)

Kaikenlaisia hirviöitä löytyy myös elokuvista Alien: kahdeksas matkustaja, Pimeyden uhka, Tähtien sota, jnejnejne. Tieteis- ja fantasiakirjallisuudessa on paljon oudompiakin otuksia - otetaan esimerkiksi vaikkapa Lovecraftin lukuisat lonkeropedot. Nämä sadut on kirjoitettu ihan viime vuosina - tarkoittaako tämä sitä että elokuvien ja kirjojen tekijöiden on ollut pakko nähdä kaikki kuvaamansa hirviöt luonnossa?

Vastakuoriutuneet dinosauruksen poikaset

Italiassa, Beneventon maakunnassa on löydetty juuri kuoriutuneen dinosauruksen poikasen jäännökset, josta on säilyneet luusto, lihakset, mahalaukku ja suolisto (Nature: 392: 383-387).

Kerrankin pätevä lähdeviite. Kuinka ollakkaan, kyseisen tutkimuksen ajoitus oli unohdettu:

Nature 392 (s. 383): ''During Albian time (about 113 Myr ago), deposition of fine marly limestone in a shallow lagoonal environment, affected by cyclic periods of low oxygen levels, led to exceptional preservation of soft tissue in a juvenile theropod.''

Eli alkuperäisessä artikkelissa siten annettiin myös perusteet hyvälle säilymiselle.

Tuntematon laji Kongossa

Kongossa, suoalueella, tiedemiehet ovat tutkineet tuntemattoman eläimen jalanjälkiä. Paikallisten asukkaiden mukaan se on virtahevon kokoinen ja he käyttävät siitä nimeä Mokele-mbembe. Heidän kuvailujensa perusteella kysymyksessä on apatosaurus (Creation-lehti no 4. 1999).

Ruokolahdessa metsästettiin jokunen vuosi sitten leijonaa. Ihmiset näkevät kaikenlaista olematonta. Vaikka toisaalta, uusia harvinaisempia eläinlajeja löydetään maailmasta vuosittain.

Johtofossiilit

Kerrostumien ikä määritellään yleensä johtofossiilien avulla. Johtofossiilimenetelmä on klassinen esimerkki kehäpäättelystä. Se perustuu sille oletukselle, että evoluutioteoria on totta. On päätetty, että jos kerrostumasta löytyy trilobiittejä, sen ikä on vähintään 300 milj. vuotta. Jos sieltä löytyy dinosaurusten luita, ikä on vähintään 70 milj. vuotta jne. ... Jos radioaktiivinen iänmääritys on ristiriidassa edellisen kanssa, se hylätään ja luotetaan johtofossiilijärjestelmään.

Koska johtofossiilien antama ajanmääritys on todettu luotettavaksi, voidaan niitä käyttää muissa tutkimuksissa tarvittavaan nopeaan ja halpaan ajanmääritykseen ilman radiometrisiä ajoituksia. Mitään kehäpäätelmää ei asiassa siten esiinny.

Jos radiometrinen iänmääritys antaa poikkeavan tuloksen, syy siihen etsitään; sitä ei vain ''hylätä''.

Kerrostumien välinen järjestys oli havaittu jo 1830-luvulla, eli kauan ennen Darwinin teoriaa. Darwinin teoria antoi täydellisen luontevan selityksen suurelle mysteerille.

1950-luvulla eri kerroksille saatiin viimeinkin annettua tarkemmat vuosiluvut radiometristen ajoitusten avulla.

Varsieväkala

Myös varsieväkala oli eräs johtofossiili siihen saakka kunnes se löytyi elävänä Madagaskarin läheltä.

Näin on. Tarkemmin sanottuna kyseinen löytynyt laji ei tosin ollut aivan sama kuin muinainen fossiili, mutta kuitenkin sille läheinen. Ilmeisesti varsieväkala on ollut aiemmin yleinen laajemmalla alueella, mutta nykyään sitä esiintyy vain pienellä alueella. Tuolla alueella se on kenties löytänyt oman pienen ekologisen lokeronsa, jossa muut lajit eivät ole pärjänneet. Tässä ei ole mitään mahdottomuutta, vaikka kyseessä onkin hyvä sattuma. Miljoonien lajien joukosta löytyy varmasti paljonkin hyviä sattumia.

Alkeelliset eläimet

Tässä kuvitellaan, että mitä alkeellisemman eliön fossiilista on kysymys, sitä vanhempi se on. Mutta eläähän tälläkin hetkellä alkeellisia eliöitä, joten ei geologinen ikä ja fysiologinen alkeellisuus liity mitenkään toisiinsa.

Monet ekologiset lokerot suosivat pieniä, yksinkertaisia elämänmuotoja. Vaikka ihminen olisikin paljon monimutkaisempi kuin esimerkiksi plankton, ei ihminen voi elää merissä yhteyttäen auringonvaloa. Plankton voittaa ihmisen tuossa kilpailussa mennen tullen.

Katsotaanpa seuraavan kaavamaisen esimerkin avulla miten evoluutioteorian ennusteet pärjäävät kilpailussa kreationismin ennusteiden kanssa, jos niitä verrataan havaittuihin paleontologisiin löytöihin:

Luonnontieteet perustuvat tilastollisille korrelaatioille. Evoluutioteoria ennustaa korrelaation kerrostumista löydettyjen fossiilien monimutkaisuudesta ja morfologisen samankaltaisuuden ketjusta. Kreationismissa tälläistä korrelaatiota ei ole, koska kaikki luotiin yhdellä kerralla. Kun teemme havaintoja luonnosta, havaitsemme selvän korrelaation. Tieteessä on tapana, että jos teoria antaa ennusteita jotka eivät pidä paikkaansa tai ovat huonompia kuin toisen teorian ennusteet, hylätään huonompi teoria.

Kosmisen säteilyn aiheuttamat mutaatiot

Koska kosminen säteily aiheuttaa mutaatioita, niin niitä on syntynyt menneisyydessä vähemmän kuin nykyään.

Kosmisten säteiden osuus mutaatioista on käytännössä nolla verrattuna muihin mutaatiotekijöihin. Mutaatioiden määrä ei siten ole muuttunut mihinkään.

Lisääntyneet mutaatiot

Vaikka mutaatiot ovat lisääntyneet, ei minkäänlaista kehitystä ole havaittu, vaan mutaatioiden vaikutus on ollut joko neutraali tai haitallinen.

Mutaatioiden lisääminen ei välttämättä kasvata evoluution nopeutta, pikemminkin päinvastoin.


© Copyright 2000-2004 Marko Grönroos. All rights reserved.

For some of the diagrams: "The copyright to A Teacher's Guide to the Geology of Hawaii Volcanoes National Park is held by the Hawaii Natural History Association. Individual pages, including the figures and diagrams, can be reproduced for educational purposes only. Commericial reproduction is prohibited. ",

From: ATG

Marko Grönroos (magi@iki.fi).