Pääsivu » Vastauksia » Geologia » Polystraatit puut

Polystraatit puut ja muut

Kerrosten läpi kasvaneet puut

Väite: Fossiileja sisältävien kerrostumien väitetään syntyneen hitaasti miljardien vuosien aikana. Mutta miten on selitettävissä monien kerrostumien läpi ulottuvat fossiilit. On esimerkiksi löytynyt puita, jotka ulottuvat miljoonia vuosia edustavien kerroksien läpi.

Tämä eräs tyypillisimmistä kreationistisista väitteistä on siitä ''outo'', ettei väitteen tueksi koskaan esitetä konkreettisia todisteita. Toisinaan väitteen tueksi liitetään epätarkka valokuva (esim. Scherer 2000), mutta sijaintipaikan geologista rakennetta ei kuvata mitenkään, eikä eri kerrostumien ''miljoonien vuosien'' ikää osoiteta millään. (Kuva oikealla on tavanomainen fossiloitunut puu).

Kyse on ilmeisesti senkaltaisista alkeellisista virheoletuksista, että kaikki kerrostumat kasvaisivat täsmälleen tasaista tahtia satojen miljoonien vuosien ajan. Näin ei ole.

Jotkut kerrokset syntyvät paikoitellen (erityisesti pienillä alueilla) varsin nopeasti, esimerkiksi tulvien huuhtomat savi- tai hiekkakerrostumat. Puiden fossiloitumisen tapauksessa on kyse siitä, millainen kerrostuma puun ympärille ehtii syntyä ennen puun maanpäällisen osan lahoamista tai edes kuolemista; puuhan voi periaatteessa olla elossa vielä kymmeniä tai jopa satoja vuosia sen alaosan hautauduttua mutaan.

Kts. talkorigins.org: "Polystrate" tree fossils

Vaikka joidenkin hyvin eriaikaisten kerroksien läpi ulottuvia puita löytyisikin, ei se sinällään olisi ongelma. Nykyäänkin on näkyvissä kivettyneitä metsiä, joiden ympäriltä pehmeämpi materia on huuhtoutunut pois. Jos niiden ympärille nyt jälleen kerrostuu uutta sedimenttiä, voivat ne läpäistä varsin eriaikaisia kerroksia. Puut voivat kasvaa myös kallionraoissa, ja puiden juuret voivat tunkeutua pehmeämpien maakerrosten läpi.

Jään kuitenkin odottamaan tarkempia, tieteellisiä raportteja näistä polystraattipuista.

Huomaa, että kreationistien vedenpaisumusmallissa ei pitäisi olla jotakuinkin yhtään puuta, joka katkeaa keskeltä kuin veitsellä leikaten. Kuitenkin käytännössä kaikki kivettyneet puut ovat juuri tälläisiä. Todisteet siten osoittavat vedenpaisumusmallin selityksenä geologisille kerrostumille mahdottomaksi tässäkin.

Pystyyn hautautunut valas

Väite: [On] myös löytynyt yli 20 metriä pitkä valas pystysuorassa pyrstöllään seisomassa. Mitenkähän se on pysynyt riittävän kauan pystyssä ja miten se on säilynyt tuhoutumatta?

Tämä väite on täysin virheellinen. On todellakin löytynyt valaan fossiili, joka oli 40-50 asteen kulmassa, ei siis pystysuorassa. Se ei "ulottunut kerrostumien läpi", vaan oli kerrostumien suuntaisesti; kerrostumat olivat kyseisessä paikassa kallistuneet poimuttumisen johdosta.

Aiheesta alunperin kirjoittaneet kreationistit eivät - jälleen kerran - olleet vaivautuneet tarkistamaan faktoja ennen asiasta kirjoittamista. Lopputuloksena oli perätön urbaani legenda.

Kts. talkorigins.org: A Whale of a Tale

Marko Grönroos (magi@iki.fi).