Marko Grönroos » Artikkeleita » Evoluutio » Evoluutio - kriittinen analyysi - kriittinen analyysi

Evoluutio - kriittinen analyysi - kriittinen analyysi

Marko Grönroos (magi@iki.fi), 2000

Kriittinen analyysi kirjasta Evoluutio - kriittinen analyysi, S. Scherer, R. Junker, suomeksi toimittanut M. Leisola.

Kokoelma sisältää joitain kommentteja kirjan puutteista, virheistä ja epäselvyyksistä. Kokoelma täydentyy vähitellen, vaikkakin kirjan laajuus on sen verran suuri, että vastailu voi viedä aikaa.

Osa I: Tietoteoreettinen ja historiallinen johdanto
Luku 1. Tieteen- ja tietoteorian perusteet

Osa II: Evoluutio- ja perusryhmäbiologian peruskäsitteitä

Osa III: Kausaalinen evoluutiotutkimus: evoluutio organismien tasolla
Luku 5. Evoluutiotekijöiden vaikutusalue
Luku 6. Makroevoluutio

Osa IV: Kausaalinen evoluutiotutkimus: molekyylievoluutio

Osa V: Historiallinen evoluutiotutkimus: vertaileva biologia

Osa VI: Historiallinen evoluutiotutkimus: fossiiliaineiston merkitys

Osa VII: Rajanylityksiä
Luku 16. Biologinen informaatio ja henki
Luku 17. Elämän tulkinta luomisen näkökulmasta

Tässä on esitetty kritiikkiä kirjan joihinkin kohtiin, jotka kuitenkin muodostavat vain hyvin pienen vähemmistön kirjan kaikista väitteistä.

Toisaalta olen kommentoinut juuri sellaisia keskeisiä pääväitteitä, joita luomisopin kannattajat ovat keskustelussa maininneet, esimerkiksi sfnet.keskustelu.evoluutio-keskusteluryhmässä. Myös yksi kirjan kirjoittajista, professori Matti Leisola, on tiivistetymmissä lehtiartikkeleissaan vedonnut joihinkin näihin kohtiin.

Kirja on virheistään huolimatta mielestäni kirjana korkeatasoinen. Se sisältää varsin paljon asiallista faktatietoa biologiasta ja osat siitä soveltuvat hyvin biologian oppikirjaksi aloittelijalle. Vaikka kirja on kirjoitettukin luomismallin tukemiseksi, se myös myöntää monia luomismallin selviä ongelmakohtia. On kuitenkin valitettavaa, että tehtäessä lopullista johtopäätöstä todisteista, mainitaan vain epämääräisiä ''luomissignaaleja'', eikä lainkaan luomismallin kannalta varsin ongelmallisia ''kehityssignaaleja.''

Huomautus: en takaa näidenkään sivujen ehdotonta virheettömyyttä. Mikäli virheitä löytyy, korjaan ne erikseen mainitsematta.

Last modified: Thu Jul 8 18:00:15 EEST 2004