Evoluutio - (kriittinen analyysi) 2

Marko Grönroos (magi@iki.fi), 2000

Osa I: Tietoteoreettinen ja historiallinen johdanto

Luku 1. Tieteen- ja tietoteorian perusteet

Luvussa on käytännössä yksi pääväite:
''Kuten jo osoitimme, ei evoluutio- eikä luomisnäkemys ole vapaa perusoletuksista (premisseistä). Tässä mielessä yleinen evoluutio- ja luomisnäkemys ovat samanlaisia eikä kumpikaan niistä ole toista tieteellisempi. Molemmat näkemykset sisältävät rajanylityksen, koska niiden perusta on luonteeltaan luonnontieteen ulkopuolinen (metafyysinen, filosofinen, maailmankatsomuksellinen, uskonnollinen).'' (s. 19)
Väitteessä otetaan tieteellisyyden kriteeriksi perusoletuksettomuus, ja jos teoriassa tehdään perusoletuksia, katsotaan sen perustan olevan luonnontieteen ulkopuolinen (metafyysinen, tms).

Voimme nyt kysyä kirjan kirjoittajilta tai muilta kreationisteilta: esittäkää yksi tieteellinen teoria, mikä hyvänsä, mikä ei sisällä mitään perusoletuksia. Kirjan kirjoittajat ja avustajat ovat biokemian tai muiden tieteenalojen tohtoreita ja he varmastikin tekevät työssään tieteellistä tutkimusta, myös sellaista jossa raamatullisia perusoletuksia ei tarvita. Onko niin, etteivät he omissa tutkimuksissaan tee mitään perusoletuksia? Edes sellaisia, että he ovat vaikkapa itse olemassa?

Jos tälläisiä ei löydy, on ehkä mahdollista, että maailmassa ei ole yhtään luonnontieteellistä teoriaa, joka läpäisisi SJL:n kriteerin. Kriteeri olisi huono, koska mitään tiedettä ei tällöin voisi olla. Tämä on varsin tavallinen ongelma kreationistien määritelmissä, joilla he yrittävät tehdä evoluutioteoriasta ei-tiedettä.

Tieteessä onkin jujuna se minkälaisia perusoletuksia otetaan mukaan. Tärkeimpänä sääntönä on ottaa niitä mahdollisimman vähän - jos näin ei tehdä, voidaan saada mukaan valtava määrä tarpeettomia perusoletuksia. Koska yliluonnolliset perusoletukset sisältävät ylimääräisiä olioita kuten jumalia, henkiolentoja ja erilaisia yliluonnollisia ilmiöitä, ovat ne huonompia kuin sellaiset joissa näitä olioita ei ole. Jos perusoletuksiin otetaan mukaan ylimääräisiä olioita, tarvitsisi perustella miksi niiden mukaan ottaminen on välttämätönsä, eikä ilman pärjää. Pelkkä vetoomus maailmankuvien tasaveroisuuteen ei riitä, sillä toisissa maailmankuvissa on enemmän tarpeettomia olioita kuin toisissa.

Lisäksi yliluonnolliset oliot ovat ominaisuuksiltaan rajoittamattomia kaikkivoipaisia jokereita, joilla voi selittää kaiken. Luonnontieteelliset perusoletukset ovat hyvin rajoittavia. Oletuksena voi olla vaikkapa: ''Luonnonlait pysyvät ajan myötä samoina.'' Tälläinen perusoletus on vielä jotenkin testattavissa eli havaittavissa vääräksi. Sen sijaan: ''Enkelit säätelevät luonnonlakeja päivittäin ja tarkoituksella siten etteivät ihmiset huomaisi sitä'' on rajoittamaton, eikä testattavissa eli havaittavissa vääräksi tai oikeaksi. Tämä tekee luonnontieteellisistä perusoletuksista parempia.

Vaikka sekä evoluutioteoria että luomisnäkemys molemmat selittävät saman asian yhtä hyvin, tulee evoluutioteoria valita sen perusoletusten yksinkertaisuuden ja muun laadullisen paremmuuden vuoksi.


Pääsivu Takaisin Last modified: Tue Dec 12 04:47:48 EET 2000