Evoluutio - (kriittinen analyysi) 2

Marko Grönroos (magi@iki.fi), 2000

Osa III: Kausaalinen evoluutiotutkimus: evoluutio organismien tasolla

Luku 5. Evoluutiotekijöiden vaikutusalue

5.2. Mutaatio

''...mutaatiot ovat ainoa uusien rakenteiden lähde. Rekombinaatio tosin yhdistelee olemassaolevaa, mutta ei synnytä uusia geenejä tai alleeleja.'' (s.63, kursivointi omani)
Tämähän on virheellinen kohta - crossing-over-rekombinaatiot, jotka tapahtuvat keskellä geeniä koodaavaa DNA:ta, voivat synnyttää uusia alleeleja. Kohdassa 5.3. tämä kuitenkin - outoa kyllä - korjataan.

5.3. Rekombinaatio

Kohdassa 5.2. mainittiin etteivät rekombinaatiot luo uusia alleeleja. Nyt asia korjataan:
(Rekombinaatiosta) ''... Näin ei synny kuitenkaan uusia alleeleja - paitsi geenin sisäisen crossing-over tapahtuman yhteydessä - vaan uusia alleeliyhdistelmiä.'' (s.70)
Crossing-over-"mutaatioiden" frekvenssi on käsittääkseni kuitenkin aivan merkittävä, vaikkakin ehkä kertaluokan verran alhaisempi kuin tavalliset pistemutaatiot. Toisaalta crossing-over-mutaatioiden vaikutukset voivat olla suurempia, ainakin ne ovat hyvin erilaisia. Outoja virheitä ja epäselvyyksiä ammattimaisilta biokemisteiltä.

Vrt. monimuotoisuuden väheneminen -virhe


Pääsivu Takaisin Last modified: Mon Sep 18 15:50:30 EEST 2000