Vastauksia kreationistisiin väitteisiin

Esitetyt kreationistiset väitteet on poimittu NetMission saarnasta: ''Tiede on osoittanut kehitysopin mahdottomuudet.'' (Sivu sittemmin poistettu.) Otin tämän artikkelin kommentoitavaksi, koska se vaikutti sisältävän kaikki tavallisimmat evoluutiota koskevat kreationistien (raamatulliseen luomisoppiin uskovien) väitteet.

''Evoluution kanssa ristiriidassa olevat tieteenalat'':

  1. Tähtitiede
  2. Geologia
  3. Fysiikka
  4. Informaatioteoria
Marko Grönroos (magi@iki.fi).