Pääsivu » Vastauksia » Geologia » Jalanjäljet

Mahdottomissa kerrostumissa olevat jalanjäljet

Glen Rosen jalanjäljet

Väite: Glen Rosessa, Texasissa on löydetty liitukerrostumasta ihmisen ja dinosaurusten jalanjälkiä lähekkäin. Samasta kerrostumasta löydettiin hiiltynyt oksa, jonka iäksi määriteltii hiili-14-menetelmällä 12800 vuotta. Kuitenkin dinosaurusten väitetään kuolleen sukupuuttoon n. 70-120 miljoonaa vuotta sitten ja ihmisten esi-isien ilmaantuneen 1-10 milj. vuotta sitten.

Ainakin osa näistä ''ihmisen jalanjäljistä'' on paljastunut ihmisen tekemiksi kaiverruksiksi, luultavimmin ainakin yhden Glen Rosessa asuneen henkilön toimesta 1920-30 -luvuilla. Niiden jalanpohjan anatomia poikkeaa tarkemmin tarkasteltuna oleellisesti ihmisen jalasta. Muutkin merkit viittaavat keinotekoisuuteen; kiven rakenne paljastaa että jalanjälki on kivilaatan alapinnassa. Jalanjälki on kaiverrettu kiveen vasta sen irtihakkaamiseen jälkeen.

Oikealla on kuva ''tohtori'' Clifford Burdickin monien mutkien kautta haltuunsa saamasta kivenkappaleesta. Jalanjäljen pituus on 38 cm - melkoisen valtava ihmisjalaksi. Asiaan liittyi kaikenlaista sekaannusta ja väärinymmärrystä kiven alkuperästä.

Muut Glen Rosesta löydetyistä ihmisen jalanjäljiksi luulluista, dinosaurusten jalanjälkien lähellä olleista jäljistä, ovat paljastuneet dinosaurusten jalanjäljiksi. Osan jäljistä pitäisi olla 4 metriä pitkän ''ihmisen'' jättämiä.

Huolimatta näiden jälkien kuuluisuudesta kreationistien aineistoissa, useimmat heistä ovat jo luopuneet näistä väitteistä.

Kts. talkorigins.org: The 'Burdick' Print

Burdick on todistetusti huijari akateemisten oppiarvojensa suhteen, läheisten kreationististen virkaveljiensä (mm. Carl Baugh) lailla. Hänen valehtelunsa huomioon ottaen on melko kyseenalaista, mihin hänen "löytöihinsä" voidaan luottaa.

Ihmisen jalanjälki ja trilobiitti

Väite: Tohtori Clifford Burdick, joka on geologi, löysi kerrostumasta lapsen jalanjäljet noin 600 m korkeudelta Swasey-vuorilta, Utahista. Jalanjäljen keskellä olivat kokoonpuristuneen trilobiitin (alkeellinen niveljalkainen, jolla on hyvin kehittyneet silmät) jäännökset. Oli ilmeistä, että trilobiitti ei ollut fossiloitunut, kun lapsi astui sen päälle. Se oli litistynyt lapsen jalan alla. Eli ihmiset ja trilobiitit elivät samaan aikaan vaikka trilobiittien piti kuolla sukupuuttoon 300-400 milj. vuotta sitten.

Tälläistä mainintaa lapsen jalanjäljistä en ole löytänyt. Eräältä paikalta on löytynyt ''sandalin murskaama trilobiitti'' ja Burdick on löytänyt läheltä ''lapsen jalanjälkiä'' (kts. yllä).

Sandaalinjäljen löysi paikallinen kivenkeräilijä William Meister (hän ei ollut tohtori, kuten monissa kreationistisissa lähteissä on väitetty).

''Sandaalinjäljestä'' löydetyt trilobiitit ovat aivan aitoja fossiileja. Jälki itse on kuitenkin mitä ilmeisimmin viaton luonnonmuodostelma, vaikkakin myönnettävästi varsin oudon muotoinen. Alueella on useita samanlaisia muodostelmia, jotka ovat enemmän tai vähemmän ''sandaalimaisia''. Niillä ei ole mitään järjestelmällisyyttä, kuten useita jalanjälkiä peräkkäin.

Kts. talkorigins.org: Meister Footprint.

Miten jäljet sopivat kreationistien tulvahypoteesin kanssa yhteen? Kävelikö meren pohjassa trilobiittien hautautuessa myös ihmisiä?

Burdick on todistetusti huijari myös akateemisten oppiarvojensa suhteen, läheisten kreationististen virkaveljiensä (mm. Carl Baugh) lailla. Täten on melko kyseenalaista, mihin hänen "löytöihinsä" voidaan luottaa.


Marko Grönroos (magi@iki.fi).