edellinen luku, Evankeliumi Matteuksen mukaan


Jeesus luovutetaan Pilatukselle

1 Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. 2 Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle.

Juudaksen loppu

3 Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa kolmekymmentä hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille 4 ja sanoi: "Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he vastasivat: "Mitä se meitä liikuttaa? Omapa on asiasi." 5 Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi.

6 Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: "Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon." 7 Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. 8 Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan Veripelloksi. 9 Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana:

-- He ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa,
hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen
israelilaisten puolesta olivat arvioineet.
10 Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

11 Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen sanoit", Jeesus vastasi. 12 Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. 13 Silloin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan?" 14 Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti.

15 Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. 16 Vankien joukossa oli nyt Barabbas- niminen kuuluisa mies. 17 Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: "Kumman haluatte? Vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?" 18 Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä.

19 Kun Pilatus istui tuomarinistuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan: "Älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä pahaa unta." 20 Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesukselle kuolemantuomiota. 21 Maaherra kysyi nyt: "Kumman näistä kahdesta haluatte? Kumman päästän vapaaksi?" Väki vastasi: "Barabbaksen." 22 Pilatus kysyi: "Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" Kaikki vastasivat: "Ristiinnaulittakoon!" 23 "Mitä pahaa hän on tehnyt?" kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat entistä kovemmin: "Ristiinnaulittakoon!"

24 Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: "Minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne." 25 Kaikki huusivat yhteen ääneen: "Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!" 26 Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

27 Maaherran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja keräsivät koko sotaväenosaston hänen ympärilleen. 28 He riisuivat Jeesuksen ja pukivat hänet punaiseen viittaan, 29 väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. He polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat hänelle pilkaten: "Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!" 30 He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepin ja löivät häntä sillä päähän. 31 Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

32 Matkalla he kohtasivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. 33 Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, 34 [i] he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea.* Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda.

35 Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. 36 Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. 37 Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas." 38 Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen.

39 Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen 40 he sanoivat: "Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!" 41 Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: 42 "Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen. 43 Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan -- pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika." 44 Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan.

Jeesuksen kuolema

45 Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 46 Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 47 Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: "Hän huutaa Eliaa." 48 Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. 49 Toiset sanoivat: "Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen." 50 Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.

51 Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, 52 haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. 53 He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.

54 Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: "Tämä oli todella Jumalan Poika!"

55 Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. 56 Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.

Jeesuksen hautaaminen

57 Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. 58 Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. 59 Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen 60 ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. 61 Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä.

62 Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. 63 He sanoivat: "Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: 'Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.' 64 Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: 'Hän on noussut kuolleista.' Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi." 65 Pilatus vastasi heille: "Saatte vartioväkeä. Menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte." 66 He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion.


seuraava luku
27:1
Mark. 15:1; Luuk. 22:66, 23:1; Joh. 18:28
27:2
Mark. 15:1; Luuk. 22:66, 23:1; Joh. 18:28
27:3
Ap.t. 1:15-19, Matt. 26:14,15
27:4
Ap.t. 1:15-19
27:5
Ap.t. 1:15-19
27:6
Ap.t. 1:15-19
27:7
Ap.t. 1:15-19
27:8
Ap.t. 1:15-19
27:9
Ap.t. 1:15-19, Jer. 32:6-9; Sak. 11:12,13
27:10
Ap.t. 1:15-19, Jer. 32:6-9; Sak. 11:12,13
27:11
Mark. 15:2-5; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:29-38, Matt. 2:2
27:12
Mark. 15:2-5; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:29-38, Matt. 26:63
27:13
Mark. 15:2-5; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:29-38, Matt. 26:63
27:14
Mark. 15:2-5; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:29-38, Matt. 26:63
27:15
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:16
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:17
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:18
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:19
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:20
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:21
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16, Ap. t. 3:14
27:22
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:23
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:24
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16, 5. Moos. 21:6-9
27:25
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16, Hes. 33:5; Ap. t. 5:28
27:26
Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
27:27
Mark. 15:16-20; Joh. 19:1-3
27:28
Mark. 15:16-20; Joh. 19:1-3
27:29
Mark. 15:16-20; Joh. 19:1-3
27:30
Mark. 15:16-20; Joh. 19:1-3, Matt. 26:67
27:31
Mark. 15:16-20; Joh. 19:1-3
27:32
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
27:33
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
27:34
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Ps. 69:22
27:35
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Ps. 22:19
27:36
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
27:37
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Matt. 2:2
27:38
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Jes. 53:12
27:39
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Ps. 22:8, 109:25
27:40
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Matt. 26:61+ | Matt. 4:3, 26:63
27:41
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
27:42
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Joh. 1:49, 12:13
27:43
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Ps. 22:9; Viis. 2:18-20
27:44
Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
27:45
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30, Aam. 8:9
27:46
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30, Ps. 22:2
27:47
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30
27:48
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30, Ps. 69:22
27:49
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30
27:50
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30
27:51
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30, 2. Moos. 26:31-33, 36:35; 2. Aik. 3:14; Hepr. 6:19,20, 10:19,20
27:52
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30, Hes. 37:12,13
27:53
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30, Hes. 37:12,13, Matt. 4:5
27:54
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30
27:55
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30, Luuk. 8:2,3
27:56
Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30
27:57
Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:31-42
27:58
Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:31-42, 5. Moos. 21:22,23
27:59
Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:31-42
27:60
Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:31-42, Jes. 53:9
27:61
Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:31-42
27:63
Matt. 16:21

27:34
Kuolemantuomiota toimeenpantaessa annettiin tuomitulle viiniä lievittämään tuskia. Sappi lienee tehnyt juoman mahdottomaksi juoda.