edellinen luku, Toinen Mooseksen kirja


1 Besalel, Oholiab ja kaikki käsityöläiset, joille Herra on antanut viisautta ja ymmärrystä valmistaa kaikkea, mitä pyhäkössä tarvitaan jumalanpalvelusta varten, tehkööt kaiken niin kuin Herra on käskenyt."

Pyhäkköteltan osien valmistaminen

2 Mooses kutsui luokseen Besalelin, Oholiabin ja kaikki käsityöläiset, joille Herra oli antanut taitoa, jokaisen, joka oli halukas tekemään tätä työtä. 3 He saivat Moosekselta työtään varten kaikki uhrilahjat, jotka israelilaiset olivat tuoneet pyhäkön ja sen varusteiden tarveaineiksi. Mutta israelilaiset toivat joka aamu lisää vapaaehtoisia lahjoja. 4 Silloin käsityöläiset, jotka olivat tekemässä eri töitä pyhäkköä varten, tulivat toinen toisensa perään 5 sanomaan Moosekselle: "Kansa tuo enemmän kuin tarvitaan niihin töihin, jotka Herra on käskenyt tehdä." 6 Mooses käski kuuluttaa leirissä: "Kenenkään miehen tai naisen ei pidä enää valmistaa mitään uhrilahjaksi pyhäkköä varten." Niin kansa lakkasi tuomasta lahjoja, 7 sillä tarvikkeita oli jo kylliksi kaikkien töiden tekemistä varten, jopa ylikin.

8 Sitten taitavimmat käsityöläiset tekivät telttamajan kymmenestä kangaskaistasta. Ne oli kudottu kerratusta pellavalangasta sekä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta, ja niihin oli tehty taidokkaita kerubinkuvia. 9 Kunkin kaistan pituus oli kaksikymmentäkahdeksan kyynärää ja leveys neljä kyynärää; kaikki kaistat olivat samankokoisia. 10 He yhdistivät viisi kaistaa toisiinsa, samoin toiset viisi, 11 ja tekivät sinipunaisesta villalangasta silmukoita näiden molempien yhdistettyjen kankaiden niihin reunoihin, jotka tulivat keskenään vastakkain. 12 Kummankin kankaan reunaan he tekivät viisikymmentä silmukkaa, niin että ne osuivat kohdakkain. 13 He tekivät viisikymmentä kultahakasta ja liittivät niillä kankaat silmukoistaan toisiinsa, niin että ne muodostivat yhtenäisen telttakankaan.

14 Sitten he tekivät vuohenkarvoista kangaskaistoja levitettäviksi telttamajan päälle; niitä he tekivät yksitoista. 15 Kunkin kaistan pituus oli kolmekymmentä kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki yksitoista kaistaa olivat samankokoisia. 16 Viisi kaistaa he liittivät yhdeksi kappaleeksi, samoin loput kuusi. 17 Kummankin kaistoista kootun kankaan reunaan he tekivät viisikymmentä silmukkaa. 18 He tekivät vielä viisikymmentä pronssihakasta, joilla kankaat liitettiin silmukoistaan yhtenäiseksi teltaksi. 19 Telttamajaa varten he tekivät peitteen punaiseksi värjätyistä pässinnahoista ja sen päälle vielä merilehmännahkaisen peitteen.

20 He tekivät akasiapuusta telttamajan seinälaudat, jotka tuli asettaa pystyyn. 21 Jokainen lauta oli kymmenen kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. 22 Kussakin laudassa oli kaksi tappia, jotka sopivat niitä vastaaviin reikiin. Tällaisiksi he tekivät telttamajan kaikki laudat. 23 Telttamajan eteläsivua varten he tekivät kaksikymmentä lautaa 24 ja näiden kahdenkymmenen laudan alle neljäkymmentä hopeajalustaa, kunkin laudan alle aina kaksi jalustaa, joihin tapit sopivat. 25 Telttamajan toista, pohjoisen puoleista sivuseinää varten he tekivät toiset kaksikymmentä lautaa 26 sekä neljäkymmentä hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alle. 27 Telttamajan peräpäätyyn, lännen puolelle, he tekivät kuusi lautaa 28 ja lisäksi kaksi lautaa kulmalaudoiksi telttamajan peränurkkiin. 29 Nämä laudat olivat alhaalta kaksiosaiset, samoin ylhäältä, yhteen liitetyt ensimmäiseen renkaaseen saakka. Tällaisia olivat molemmat kulmalaudat. 30 Seinälautoja oli siis kahdeksan ja niillä kuusitoista hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alla.

31 Poikkipuut he tekivät akasiapuusta, viisi poikkipuuta telttamajan kummankin sivuseinän lautoja varten, 32 samoin viisi lännen puoleisen peräpäädyn lautoja varten. 33 Keskimmäinen poikkipuu oli lautojen keskikohdalla, ja se sitoi laudat seinän koko pituudelta. 34 He päällystivät laudat kullalla, tekivät niihin kullasta renkaat pitämään poikkipuita paikoillaan ja päällystivät kullalla myös poikkipuut.

35 He tekivät väliverhon sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta ja kutoivat siihen taidokkaita kerubinkuvia. 36 Väliverhon kiinnittämistä varten he tekivät neljä akasiapuista pylvästä ja päällystivät ne kullalla. Myös pylväiden koukut olivat kultaa. Näitä pylväitä varten he valoivat neljä hopeajalustaa. 37 Telttamajan oviverhon he tekivät korukudontatyönä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta. 38 Verhoa varten he tekivät viisi pylvästä ja niihin koukut. He päällystivät pylväiden päät ja poikkitangot kullalla ja tekivät pylväitä varten viisi pronssijalustaa.


seuraava luku
36:8
2. Moos. 26:1