edellinen luku, Evankeliumi Markuksen mukaan


Jeesus luovutetaan Pilatukselle

1 Heti aamulla ylipapit pitivät neuvottelun vanhimpien ja lainopettajien kanssa, ja sitten neuvosto teki päätöksen: Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

2 Pilatus kysyi Jeesukselta: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen sanoit", Jeesus vastasi. 3 Ylipapit esittivät nyt useita syytöksiä häntä vastaan, 4 ja Pilatus kysyi: "Etkö lainkaan vastaa? Kuulethan, mistä kaikesta he sinua syyttävät." 5 Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti Pilatusta.

6 Juhlan aikana maaherra aina päästi vapaaksi yhden vangin, sen jota kansa pyysi. 7 Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsijoita, jotka kapinan aikana olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli Barabbas- niminen mies. 8 Pilatuksen luo kerääntyi nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään niin kuin hänen tapansa oli. 9 Pilatus kysyi: "Tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten kuninkaan?" 10 Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä. 11 Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytämään, että hän pikemminkin vapauttaisi Barabbaksen. 12 Vielä Pilatus kysyi kansalta: "Mitä minä sitten teen tälle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?" 13 He huusivat: "Ristiinnaulitse!" 14 "Mitä pahaa hän on tehnyt?" kysyi Pilatus. Mutta he huusivat entistä kovemmin: "Ristiinnaulitse se mies!"

15 Tehdäkseen kansalle mieliksi Pilatus päästi Barabbaksen vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

16 Sotilaat veivät Jeesuksen maaherran hallintopalatsin sisäpihalle ja kutsuivat koolle koko sotaväenosaston. 17 He panivat hänen harteilleen purppuranpunaisen viitan ja väänsivät orjantappuroista kruunun ja asettivat sen hänen päähänsä. 18 Sitten he alkoivat tervehtiä häntä: "Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!" 19 He löivät häntä ruokokepillä päähän, sylkivät hänen päälleen ja polvistuivat ja kumarsivat häntä. 20 Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan häntä pois ristiinnaulitakseen hänet.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

21 Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simonin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän, joka oli tulossa kaupunkiin. 22 He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä Pääkallonpaikka. 23 He tarjosivat hänelle viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei ottanut sitä vastaan. 24 Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai.

25 [i] Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet.* 26 Kaikkien nähtäväksi oli kirjoitettu hänen tuomionsa syy: "Juutalaisten kuningas". 27 Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. [ 28 [i] Näin kävivät toteen kirjoitusten sanat: "Hänet luettiin rikollisten joukkoon."]*

29 Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: "No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. 30 Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä!" 31 Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien kanssa. He puhuivat keskenään: "Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. 32 Tulkoon nyt ristiltä alas -- Messias, Israelin kuningas! Kun sen näemme, me uskomme häneen." Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan, pilkkasivat häntä.

Jeesuksen kuolema

33 Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 34 Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Elohi, Elohi, lema sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 35 Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat: "Kuulkaa, hän huutaa Eliaa." 36 Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapanviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen: "Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet alas." 37 Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä.

38 Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. 39 Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: "Tämä mies oli todella Jumalan Poika!"

40 Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome. 41 Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana.

Jeesuksen hautaaminen

42 Päivä alkoi olla illassa; oli sapatin aatto, valmistuspäivä. 43 Silloin saapui paikalle arimatialainen Joosef, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. 44 Pilatus hämmästyi kuullessaan Jeesuksen jo kuolleen. Hän kutsutti sadanpäällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo kuollut. 45 Sadanpäällikön vahvistettua asian hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille. 46 Joosef osti pellavavaatteen, otti Jeesuksen ristiltä, kääri hänet vaatteeseen ja pani hänet valmiiseen kalliohautaan. Hautakammion ovelle hän vieritti kiven. 47 Magdalan Maria ja Joosefin äiti Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin.


seuraava luku
15:1
Matt. 27:1,12,11-14; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:28-38
15:2
Matt. 27:1,12,11-14; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:28-38
15:3
Matt. 27:1,12,11-14; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:28-38
15:4
Matt. 27:1,12,11-14; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:28-38, Mark. 14:61
15:5
Matt. 27:1,12,11-14; Luuk. 23:1-5; Joh. 18:28-38, Mark. 14:61
15:6
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:7
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:8
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:9
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:10
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:11
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16, Ap. t. 3:14
15:12
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:13
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:14
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:15
Matt. 27:15-26; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:38b- 19:16
15:16
Matt. 27:27-31; Joh. 19:2,3
15:17
Matt. 27:27-31; Joh. 19:2,3, Luuk. 23:11
15:18
Matt. 27:27-31; Joh. 19:2,3
15:19
Matt. 27:27-31; Joh. 19:2,3
15:20
Matt. 27:27-31; Joh. 19:2,3
15:21
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:22
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:23
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:24
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Ps. 22:19
15:25
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:26
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:27
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Jes. 53:12
15:28
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:29
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16, Ps. 22:8, 109:25 | Mark. 14:58
15:30
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:31
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:32
Matt. 27:32-44; Luuk. 23:26-43; Joh. 19:16
15:33
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30
15:34
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30, Ps. 22:2
15:35
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30
15:36
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30, Ps. 69:22
15:37
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30
15:38
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30, 2. Moos. 26:31-33, 36:35; 2. Aik. 3:14; Hepr. 6:19,20, 10:19,20
15:39
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30, Mark. 1:11, 3:11, 9:7, 14:61
15:40
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30, Luuk. 8:2,3
15:41
Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30, Luuk. 8:2,3
15:42
Matt. 27:57-61; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42
15:43
Matt. 27:57-61; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42, 5. Moos. 21:22,23
15:44
Matt. 27:57-61; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42
15:45
Matt. 27:57-61; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42
15:46
Matt. 27:57-61; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42, Jes. 53:9; Ap. t. 13:29
15:47
Matt. 27:57-61; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42

15:25
Ks. selitystä Matt. 20:3.
15:28
Jae sisältyy eräisiin käsikirjoituksiin. Vrt. Jes. 53:12, Luuk. 22:37.