edellinen luku, Evankeliumi Luukkaan mukaan


Naisia Jeesuksen seurassa

1 Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan kaksitoista opetuslastaan 2 sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä, 3 Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.

Kylväjä

4 Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen: 5 "Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät ne. 6 Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. 7 Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. 8 Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon." Tämän sanottuaan Jeesus huusi: "Jolla on korvat, se kuulkoon!"

Kylväjävertauksen selitys

9 Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti.

10 Hän sanoi:

"Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. 11 Vertaus tarkoittaa tätä: Siemen on Jumalan sana. 12 Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden sydämestä Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. 13 Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. 14 Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. 15 Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa.

Sanan oikea kuuleminen

16 "Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla tai pane sitä vuoteen alle. Lampunjalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. 17 Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. 18 Tarkatkaa siis, miten kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan."

Jeesuksen oikeat omaiset

19 Jeesuksen äiti ja veljet tulivat tapaamaan häntä, mutta eivät tungoksessa päässeet hänen luokseen. 20 Jeesukselle ilmoitettiin: "Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja haluavat tavata sinut." 21 Mutta hän vastasi: "Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan."

Jeesus tyynnyttää myrskyn

22 Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille: "Nyt lähdemme vastarannalle." He lähtivät vesille. 23 Matkalla Jeesus nukahti. Mutta järvelle syöksyi myrskytuuli, ja veneeseen tuli vettä niin että he olivat vaarassa. 24 Silloin opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat: "Opettaja, opettaja, me hukumme!" Jeesus nousi ja nuhteli tuulta ja järven aaltoja. Ne asettuivat, ja tuli tyven. 25 "Missä teidän uskonne on?" kysyi Jeesus. Opetuslapset joutuivat pelon valtaan ja sanoivat hämmästyneinä toisilleen: "Mikä mies tämä oikein on? Hän käskee jopa tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä."

Jeesus Gerasan alueella

26 He laskivat maihin Gerasan alueella, joka on vastapäätä Galileaa. 27 Kun Jeesus nousi rannalle, häntä vastaan tuli kaupungista mies, jota vaivasivat pahat henget. Mies oli jo kauan kulkenut vaatteitta, eikä hän asunut ihmisasumuksessa vaan oleskeli hautaluolissa. 28 Jeesuksen nähdessään hän parkaisi, heittäytyi hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä: "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Minä pyydän: älä kiduta minua!" 29 Jeesus näet oli käskenyt saastaisen hengen lähteä miehestä. Se oli jo pitkän aikaa pitänyt miestä otteessaan. Hänet oli köytetty ja kahlehdittu, että hän pysyisi aloillaan, mutta kerran toisensa jälkeen hän oli katkonut siteensä ja pahan hengen ajamana paennut ihmisten ilmoilta. 30 [i] "Mikä sinun nimesi on?" kysyi Jeesus. Mies vastasi: "Legioona*", sillä häneen oli mennyt monta pahaa henkeä. 31 Ne pyysivät, että Jeesus ei käskisi niiden syöksyä kadotuksen kuiluun.

32 Läheisellä vuorella oli iso sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta lupaa mennä sikoihin, ja hän salli sen. 33 Silloin henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.

34 Kun sikopaimenet näkivät tämän, he lähtivät pakoon ja kertoivat kaiken kaupungissa ja kylissä. 35 Monet lähtivät katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta pahat henget olivat lähteneet. Mies istui Jeesuksen jalkojen juuressa vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. 36 Paikalla olleet kertoivat heille, millä tavoin pahojen henkien vaivaama oli parantunut. 37 Silloin kaikki Gerasan seudun ihmiset pyysivät Jeesusta poistumaan sieltä, sillä he olivat hyvin peloissaan. Jeesus nousikin veneeseen ja lähti paluumatkalle. 38 Mies, josta pahat henget olivat lähteneet, pyysi, että saisi jäädä hänen seuraansa, mutta Jeesus lähetti hänet luotaan sanoen: 39 "Palaa kotiisi ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Jumala on sinulle tehnyt." Mies lähti, kulki ympäri kaupunkia ja julisti, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle.

Jeesus herättää kuolleista Jairoksen tyttären ja parantaa verenvuodosta kärsivän naisen

40 Kun Jeesus tuli takaisin, häntä vastassa oli suuri joukko ihmisiä, sillä kaikki olivat odottaneet häntä. 41 Silloin Jeesuksen eteen tuli Jairos, synagogan esimies. Hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. 42 Hänen ainoa lapsensa, noin kaksitoistavuotias tytär, oli kuolemaisillaan.

Matkalla Jairoksen kotiin väkijoukko tungeksi Jeesuksen ympärillä. 43 [i] Siellä oli myös nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin,* mutta kukaan ei ollut kyennyt parantamaan häntä. 44 Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua, ja verenvuoto lakkasi heti. 45 Jeesus kysyi: "Kuka koski minuun?" Kukaan ei myöntänyt koskeneensa, ja Pietari sanoi: "Opettaja, joka puoleltahan tässä ihmiset tunkevat päällesi." 46 Mutta Jeesus sanoi: "Joku koski minuun. Minä tunsin, että minusta lähti voimaa." 47 Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän tuli vavisten esiin ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Kaiken kansan kuullen hän kertoi, miksi oli koskenut Jeesukseen ja miten hän heti oli tullut terveeksi. 48 [i] Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut.* Mene rauhassa."

49 Hänen vielä puhuessaan tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana: "Tyttäresi on kuollut. Älä enää vaivaa opettajaa." 50 Mutta kun Jeesus kuuli tämän, hän sanoi esimiehelle: "Älä pelkää. Usko, niin hän pelastuu." 51 Perille saavuttuaan hän ei antanut kenenkään muun tulla mukanaan sisään kuin Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin sekä tytön isän ja äidin. 52 Kaikki itkivät ja valittivat tytön kuolemaa, mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö! Ei hän ole kuollut, hän nukkuu." 53 He nauroivat hänelle, koska tiesivät, että tyttö oli kuollut. 54 Mutta Jeesus otti tyttöä kädestä ja sanoi kuuluvalla äänellä: "Tyttö, nouse!" 55 Silloin henki palasi tyttöön. Hän nousi heti jalkeille, ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää. 56 Tytön vanhemmat olivat hämmästyksestä suunniltaan. Jeesus kielsi heitä kertomasta kenellekään, mitä oli tapahtunut.


seuraava luku
8:1
Matt. 27:55,56; Mark. 15:40,41; Luuk. 23:49, Luuk. 4:43
8:2
Matt. 27:55,56; Mark. 15:40,41; Luuk. 23:49, Mark. 16:9
8:3
Matt. 27:55,56; Mark. 15:40,41; Luuk. 23:49, Luuk. 23:8
8:4
Matt. 13:1-9; Mark. 4:1-9
8:5
Matt. 13:1-9; Mark. 4:1-9
8:6
Matt. 13:1-9; Mark. 4:1-9
8:7
Matt. 13:1-9; Mark. 4:1-9, Jer. 4:3
8:8
Matt. 13:1-9; Mark. 4:1-9, 1. Moos. 26:12 | Matt. 11:15
8:9
Matt. 13:10-23; Mark. 4:10-20
8:10
Matt. 13:10-23; Mark. 4:10-20, Mark. 4:12
8:11
Matt. 13:10-23; Mark. 4:10-20, 1. Piet. 1:23
8:12
Matt. 13:10-23; Mark. 4:10-20
8:13
Matt. 13:10-23; Mark. 4:10-20, Ps. 106:12,13
8:14
Matt. 13:10-23; Mark. 4:10-20, 1. Tim. 6:9,10
8:15
Matt. 13:10-23; Mark. 4:10-20, Hepr. 10:36
8:16
Mark. 4:21-25, Matt. 5:15
8:17
Mark. 4:21-25, Matt. 10:26
8:18
Mark. 4:21-25, Mark. 4:24 | Matt. 13:12
8:19
Matt. 12:46-50; Mark. 3:31-35, Joh. 7:5
8:20
Matt. 12:46-50; Mark. 3:31-35
8:21
Matt. 12:46-50; Mark. 3:31-35, Luuk. 11:28
8:22
Matt. 8:23-27; Mark. 4:35-41
8:23
Matt. 8:23-27; Mark. 4:35-41
8:24
Matt. 8:23-27; Mark. 4:35-41, Matt. 8:26
8:25
Matt. 8:23-27; Mark. 4:35-41
8:26
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:27
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20, Mark. 1:23
8:28
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20, Luuk. 4:41; Jaak. 2:19
8:29
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:30
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:31
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20, Ilm. 20:1
8:32
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:33
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:34
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:35
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:36
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:37
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:38
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:39
Matt. 8:28-34; Mark. 5:1-20
8:40
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:41
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:42
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:43
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:44
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43, Matt. 23:5
8:45
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:46
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:47
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:48
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43, Mark. 5:34
8:49
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:50
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:51
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:52
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43, Joh. 11:11
8:53
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:54
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:55
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43
8:56
Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43, Luuk. 5:14

8:30
Ks. selitystä Matt. 26:53.
8:43
Sanat "Hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin" puuttuvat joistakin merkittävistä käsikirjoituksista.
8:48
Toinen tulkinta: pelastanut sinut.