Main Page   Namespace List   Class Hierarchy   Compound List   File List   Namespace Members   Compound Members   File Members  

marchive.h

Go to the documentation of this file.
00001 
00002 #ifndef __ARCHIVE_H__
00003 #define __ARCHIVE_H__
00004 
00005 #include <magic/mobject.h>
00006 #include <magic/mstring.h>
00007 #include <magic/mstream.h>
00008 
00009 /*
00011 //
00012 //                 CArchive
00013 //
00014 
00015 enum { ARC_LOAD=0, ARC_SAVE=1, ARC_RECORD=2,
00016     ARC_BINARY=0, ARC_TEXT=16, ARC_FORMATTED=32,
00017     ARC_VERINFO=64,
00018     ARC_ADDRESSES=128};
00019 
00020 // CArchive toteuttaa geneerisen objektien tallennuksen tiedostoon.
00021 class CArchive {
00022   filebuf       fbuf;
00023   ostream*      out;
00024   istream*      in;
00025   String       arcfile;  // Tiedoston nimi
00026   int         mode;    // Tallennusmoodi
00027   String       nextname;  // Seuraavan objektin nimi
00028   int         indent;   // Sisennystaso
00029   Array<String>* attribs;  // Muistiinpannut attribuutit
00030   
00031   int     open    (const char* filename, int flag);
00032  public:
00033 
00034   friend CArchive& operator<< (CArchive& out, const Object& obj);
00035   friend CArchive& operator>> (CArchive& in, Object& obj);
00036   int     errst;
00037 
00038         CArchive  ()         {in=NULL; out=NULL; errst=0; indent=0; mode=0; attribs=NULL;}
00039   // Luo halutun nimisen archiven annetulla moodilla
00040   // (katso <I>liput</I> alla)
00041         CArchive  (const char* filnam, int md);
00042         ~CArchive  ();
00043 
00044   // Avaa arkiston tallennusta varten, palauttaa FALSE, jos
00045   // virhetilanne
00046   int     opensave  (const char* filename = NULL);
00047 
00048   // Avaa arkiston latausta varten, palauttaa FALSE, jos
00049   // virhetilanne
00050   int     openload  (const char* filename = NULL);
00051 
00052   int     openrecord ();
00053   
00054   void    close    ();
00055 
00056   // Asettaa tekstiarkiston seuraavan objektin nimen
00057   CArchive&  name    (const char* nam)    {nextname=nam; return *this;}
00058   // Kirjoittaa 
00059   CArchive&  operator<< (int i);
00060   CArchive&  operator<< (long i);
00061   CArchive&  operator<< (char i);
00062   CArchive&  operator<< (float i);
00063   CArchive&  operator<< (double i);
00064 // CArchive&  operator<< (const char* i)     {if (out) out->write (i, strlen(i)); return *this;}
00065 
00066   // Kirjoittaa muistipuskurin sellaisenaan.
00067   // Tekstimuototilassa se heksakoodataan
00068   CArchive&  write    (const char* p, int n);
00069 
00070   // Lukee kokonaisluvun (todellisuudessa pitkän)
00071   CArchive&  operator>> (int& i)      {long i2=i; operator>> (i2); i=i2; return *this;}
00072   // Lukee pitkän kokonaisluvun
00073   CArchive&  operator>> (long& i);
00074   // Lukee yksittäisen merkin
00075   CArchive&  operator>> (char& i);
00076   // Lukee liukuluvun (todellisuudessa pitkän)
00077   CArchive&  operator>> (float& i)     {double i2=i; operator>> (i2); i=i2; return *this;}
00078   // Lukee pitkän liukuluvun
00079   CArchive&  operator>> (double& i);
00080 // CArchive&  operator>> (char* p)      {if (in) in->read (p, n); return *this;}
00081   // Lukee muistipuskurin
00082   CArchive&  read    (char* p, int n);
00083 
00084   const Array<String>&  getattribs () const {return *attribs;}
00085 };
00086 
00087 
00088 //- <H3>Liput</H3>
00089 //- <TABLE>
00090 //- <TR><TD><B> ARC_LOAD    <TD> Ladataan (oletus)
00091 //- <TR><TD><B> ARC_SAVE    <TD> Tallennetaan
00092 //- <TR><TD><B> ARC_RECORD   <TD> Laitetaan attribuuttien nimet vain muistiin
00093 //- <TR><TD><B> ARC_BINARY   <TD> Binäärimuotoinen arkisto (oletus)
00094 //- <TR><TD><B> ARC_TEXT    <TD> Tekstimuotoinen arkisto
00095 //- <TR><TD><B> ARC_FORMATTED  <TD> Objektihierarkian mukaan muotoiltu arkisto
00096 //- <TR><TD><B> ARC_VERINFO <TD> Tallennetaanko alkuun versiotieto
00097 //- <TR><TD><B> ARC_ADDRESSES  <TD> Tallennetaanko muotoillussa muodossa 
00098 //-                 mukaan objektien osoitteet
00099 //- </TABLE><P>
00100 //- Näitä voi yhdistellä binäärisellä | - operaatiolla
00101 
00102 // Sokerointioperaatio name()-liitteen tekemiseksi luokan attribuutteihin
00103 CArchive& operator<< (CArchive& out, const char* str);
00104 
00105 */
00106 
00107 #endif
00108 

Generated on Thu Feb 10 20:06:41 2005 for LibMagiC by doxygen1.2.18