Magi

Contact info
Word
Research
   Publications
Studies
Free Software
Hobbies
Articles
Photography
About me
   Curriculum Vitae

©Marko Grönroos, 1998

Harrasteet

No, itse asiassa tästä aiheesta on melko mahdotonta tehdä äärellistä listaa, mutta yritän kuitenkin...

Olen yrittänyt laittaa nämä tässä jonkinlaiseen aikajärjestykseen sen mukaan missä järjestyksessä itse olen alun perin tutustunut kyseisiin aiheisiin. Tämä aihevalikoima on laajennus historiaani. Paitsi että tämä voidaan katsoa kertomukseksi omasta toiminnastani, on mukana myös yleistä johdantoa kyseisiin aiheisiin, sekä niiden harrastusmahdollisuuksiin Turussa ja Suomessa.

Huom: Nämä sivut ovat lähinnä muistiinpanoluontoisia, eli niitä ei ole tarkoitettu miksikään "julkaisuiksi". Muotoilu ja kieli eivät siis ole mitenkään julkaisua varten tarkkaan harkittuja.