İncil

Pavlus'un Filipililere mektubu

FİLİPİLİLERE GİRİŞ

1. Bölüm
Şükran ve dua
Müjde'nin yayılması

2. Bölüm
Mesih'i örnek alın
Kurtuluşunuzu sonuca götürün
Timoteyus ve Epafrodit

3. Bölüm
Gerçek doğruluk
Hedefe doğru koşalım

4. Bölüm
Son öğütler
Pavlus'un teşekkürü
Son selamlar


Pavlus'un Koloselilere mektubu, İncil