İncil

Pavlus'un Koloselilere mektubu

KOLOSELİLERE GİRİŞ

1. Bölüm
Pavlus Tanrı'ya şükrediyor
Pavlus'un Koloseliler için duası
Mesih'in kimliği ve görevi
Pavlus'un imanlılara hizmeti

2. Bölüm
Mesih'te yaşamak
Yanlış öğretilere kapılmayın!

3. Bölüm
Mesih'te yeni yaşam
Yeni yaşamda aile ve toplum ilişkileri

4. Bölüm
Çeşitli öğütler
Son selamlar


Pavlus'un Selaniklilere birinci mektubu, İncil