İncil

Matta

MATTA'YA GİRİŞ

1. Bölüm
İsa Mesih'in soyu
İsa Mesih'in doğumu
2. Bölüm
Yıldızbilimcilerin ziyareti
Mısır'a kaçış
Nasıra'ya dönüş
3. Bölüm
Yahya'nın ortaya çıkışı
İsa vaftiz oluyor
4. Bölüm
İsa sınanıyor
İsa Müjde'yi duyurmaya başlıyor
İsa ilk öğrencilerini seçiyor
İsa hastaları iyileştiriyor
5. Bölüm
Gerçek mutluluk
Tuz ve ışık
Kutsal Yasa
Öfke ve cinayet
Zina ve boşanma
Ant içmek
Göze göz, dişe diş
Düşmanlarınızı sevin
6. Bölüm
Yoksullara yardım
Dua
Oruç
Göksel hazineler
Kaygılanmayın
7. Bölüm
Başkasını yargılamayın
Tanrı'dan dileyin
Dar kapı, geniş kapı
Ağaç ve meyvesi
Sağlam temel, çürük temel
8. Bölüm
İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor
Yüzbaşının imanı
İsa birçoklarını iyileştiriyor
İsa'yı izlemenin bedeli
İsa fırtınayı dindiriyor
Cinli iki adamın iyileştirilmesi
9. Bölüm
Bir felçlinin iyileştirilmesi
Matta'nın öğrencilere katılması
Oruçla ilgili soru
Dirilen kız, iyileşen kadın
İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi
Ürün bol, işçi az
10. Bölüm
İsa on iki elçisini göreve gönderiyor
Gelecekteki sıkıntılar
Kimden korkmalı
İsa'ya layık olmak
11. Bölüm
İsa ve Vaftizci Yahya
Tövbe etmeyen kentler
Yorgunlara müjde
12. Bölüm
Sept günü sorunu
Tanrı'nın seçtiği kul
İsa ve Beelzebub
Yunus'un belirtisi
İsa'nın annesi ve kardeşleri
13. Bölüm
Tohum benzetmesi
Deliceler benzetmesi
Hardal tanesi ve maya benzetmeleri
Deliceler benzetmesi açıklanıyor
Define ve inci benzetmeleri
Ağ benzetmesi
İsa reddediliyor
14. Bölüm
Yahya peygamberin öldürülmesi
İsa beş bin kişiyi doyuruyor
İsa su üstünde yürüyor
15. Bölüm
İnsanı kirleten nedir?
Kenanlı kadının imanı
İsa dört bin kişiyi doyuruyor
16. Bölüm
Doğaüstü bir belirti isteniyor
Ferisilerle Sadukilerin mayası
Petrus'un Mesih'i tanıması
İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor
17. Bölüm
İsa'nın görünümü değişiyor
Cinli çocuk iyileştiriliyor
İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor
Tapınak vergisi
18. Bölüm
En büyük kim?
Kaybolmuş koyun benzetmesi
Bir kardeş günah işlerse
Acımasız köle benzetmesi
19. Bölüm
Boşanmayla ilgili soru
İsa küçük çocukları kutsuyor
Zenginlik ve sonsuz yaşam
20. Bölüm
Bağcı benzetmesi
İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor
Bir annenin isteği
İki körün gözleri açılıyor
21. Bölüm
İsa'nın Kudüs'e girişi
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor
Kuruyan incir ağacı
İsa'nın yetkisi
İki oğul benzetmesi
Bağ kiracıları benzetmesi
22. Bölüm
Düğün şöleni benzetmesi
Sezar'ın hakkı Sezar'a
Dirilişle ilgili soru
En büyük buyruk
Mesih kimin oğlu?
23. Bölüm
Vay halinize!
24. Bölüm
Sonun belirtileri
Bilinmeyen gün ve saat
25. Bölüm
On kız benzetmesi
Emanet para benzetmesi
Koyunlar ve keçiler
26. Bölüm
İsa'yı öldürme tasarısı
İsa Beytanya'da
Yahuda'nın ihaneti
Fısıh yemeği
Petrus'un inkârı önceden bildiriliyor
Getsemani bahçesinde
İsa tutuklanıyor
İsa Yüksek Kurul'un önünde
Petrus İsa'yı inkâr ediyor
27. Bölüm
Yahuda kendini asıyor
İsa vali Pilatus'un önünde
Askerlerin İsa'yı aşağılaması
İsa çarmıha geriliyor

`BU, YAHUDİLERİN KRALI İSA'DIR'
İsa'nın ölümü
İsa'nın gömülmesi
28. Bölüm
İsa'nın dirilişi
Nöbetçilerin getirdiği haber
Son buyruk


Markos, İncil