İncil

Markos

MARKOS'A GİRİŞ

1. Bölüm
Vaftizci Yahya'nın gelişi
İsa görevine başlıyor
İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor
İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor
2. Bölüm
Bir felçlinin iyileştirilmesi
Levi'nin öğrencilere katılması
Oruçla ilgili soru
Sept günü sorunu
3. Bölüm
Eli sakat bir adam iyileştiriliyor
İsa, Celile gölünün kıyısında
İsa on iki elçisini seçiyor
İsa ve Beelzebub
İsa'nın annesiyle kardeşleri
4. Bölüm
Tohum benzetmesi
Benzetmelerin amacı
Tohum benzetmesi açıklanıyor
Kandil kandilliğe konur
Filizlenen tohum benzetmesi
Hardal tanesi benzetmesi
İsa fırtınayı yatıştırıyor
5. Bölüm
Cinli bir adamın iyileştirilmesi
Dirilen kız, iyileşen kadın
6. Bölüm
İsa reddediliyor
İsa on iki elçisini görevlendiriyor
Yahya peygamberin öldürülmesi
İsa beş bin kişiyi doyuruyor
İsa su üstünde yürüyor
İsa, Ginesar'da hastaları iyileştiriyor
7. Bölüm
İnsanı kirleten nedir?
Fenikeli kadının imanı
Sağır bir adam iyileştiriliyor
8. Bölüm
İsa dört bin kişiyi doyuruyor
Ferisilerin ve Hirodes'in mayası
Beytsayda'da kör bir adam iyileştiriliyor
Petrus'un Mesih'i tanıması
İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor
9. Bölüm
İsa'nın görünümü değişiyor
Cine tutsak bir çocuğun iyileştirilmesi
İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor
En büyük kim?
Bize karşı olmayan bizden yanadır
Birini günaha sokmanın cezası
10. Bölüm
Boşanmayla ilgili soru
İsa küçük çocukları kutsuyor
Zenginlik ve sonsuz yaşam
İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor
Yakup'la Yuhanna'nın dileği
Kör Bartimay'ın gözleri açılıyor
11. Bölüm
İsa'nın Kudüs'e girişi
İncir ağacı lanetleniyor
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor
İncir ağacından alınacak ders
İsa'nın yetkisi
12. Bölüm
Bağ kiracıları benzetmesi
Sezar'ın hakkı Sezar'a
Dirilişle ilgili soru
En büyük buyruk
Mesih kimin oğlu?
İsa ikiyüzlü din bilginlerini kınıyor
Dul kadının bağışı
13. Bölüm
Sonun belirtileri
Mesih'in tekrar gelişi
Bilinmeyen gün ve saat
14. Bölüm
İsa'nın ölümü yaklaşıyor
Fısıh yemeği
Petrus'un inkârı önceden bildiriliyor
Getsemani bahçesinde
İsa tutuklanıyor
İsa Yüksek Kurul'un önünde
Petrus İsa'yı inkâr ediyor
15. Bölüm
İsa, vali Pilatus'un önünde
İsa ölüm cezasına çarptırılıyor
Askerlerin İsa'yı aşağılaması
İsa çarmıha geriliyor
İsa'nın ölümü
İsa'nın gömülmesi
16. Bölüm
İsa'nın dirilişi
İsa öğrencilerine görünüyor
İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor


Luka, İncil