İncil

Luka

LUKA'YA GİRİŞ

1. Bölüm
Yahya'nın doğumu önceden bildiriliyor
İsa'nın doğumu önceden bildiriliyor
Meryem, Elizabet'i ziyaret ediyor
Yahya peygamberin doğumu
Zekeriya'nın şükran ilahisi
2. Bölüm
İsa'nın doğumu
Çobanlar ve melekler
İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması
İsa tapınakta
3. Bölüm
Yahya Rab'bin yolunu hazırlıyor
İsa'nın vaftiz olması
İsa'nın soyu
4. Bölüm
İsa'nın çölde sınanması
İsa Celile'de
İsa kötü bir ruhu kovuyor
İsa birçok hastayı iyileştiriyor
5. Bölüm
İsa'nın ilk öğrencileri
İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor
Bir felçlinin iyileştirilmesi
Levi'nin öğrencilere katılması
Oruçla ilgili soru
6. Bölüm
Sept günü sorunu
İsa on iki elçisini seçiyor
Mutlular ve mutsuzlar
Düşmanlarınızı sevin
Başkasını yargılamayın
Ağaç ve meyvesi
7. Bölüm
Yüzbaşının imanı
İsa bir dulun oğlunu diriltiyor
İsa ve Vaftizci Yahya
İsa ve günahkâr kadın
8. Bölüm
İsa'yı izleyen kadınlar
Tohum benzetmesi
Her şey ışığa çıkacak
İsa'nın yakınları
İsa fırtınayı dindiriyor
Cinli bir adamın iyileştirilmesi
Dirilen kız, iyileşen kadın
9. Bölüm
İsa on iki elçisini görevlendiriyor
İsa beş bin kişiyi doyuruyor
Petrus'un Mesih'i tanıması
İsa'nın görünümü değişiyor
Cine tutsak bir çocuğun iyileştirilmesi
İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor
En büyük kim?
Samiriyeliler İsa'yı istemiyor
İsa'yı izlemenin bedeli
10. Bölüm
Yetmişlerin görevlendirilmesi
İyi Samiriyeli
İsa, Marta ve Meryem'in evinde
11. Bölüm
Nasıl dua etmeli
İsa ve Beelzebub
Yunus'un belirtisi
Bedenin ışığı
Vay halinize, Ferisiler!
12. Bölüm
Uyarılar ve teşvikler
Zengin budala
Kaygılanmayın
Uyanık ve hazırlıklı olun
Belirtileri anlamak
13. Bölüm
Tövbe ediniz
Meyve vermeyen ağaç
Beli bükük bir kadının iyileştirilmesi
Hardal tanesi ve maya
Dar kapı
Ey Kudüs!
14. Bölüm
İsa bir Ferisi'nin evinde
Kimleri yemeğe çağırmalı
İsa'nın öğrencileri
15. Bölüm
Kaybolan koyun benzetmesi
Kaybolan para benzetmesi
Kaybolan oğul benzetmesi
16. Bölüm
Kurnaz kâhya
Servet ve güvenilirlik
Dilenci ile zengin adam
17. Bölüm
Günah, iman ve görev
On cüzamlı
Tanrı'nın Egemenliği ne zaman gelecek?
18. Bölüm
Sürekli dua
Ferisi ve vergi görevlisi
İsa küçük çocukları kutsuyor
Zenginlik ve sonsuz yaşam
İsa, ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor
Bir körün gözleri açılıyor
19. Bölüm
İsa ile Zakay
Güvenilirlik sınavı
İsa'nın Kudüs'e girişi
İsa, Kudüs için ağlıyor
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor
20. Bölüm
İsa'nın yetkisi
Bağ kiracıları benzetmesi
Sezar'ın hakkı Sezar'a
Dirilişle ilgili soru
Mesih kimin oğlu?
21. Bölüm
Dul kadının bağışı
Sonun belirtileri
22. Bölüm
Yahuda'nın ihaneti
Fısıh yemeği
Zeytin dağındaki dua
İsa tutuklanıyor
İsa Yüksek Kurul'un önünde
23. Bölüm
İsa vali Pilatus'un önünde
Pilatus'un kararı
İsa çarmıha geriliyor
`YAHUDİLERİN KRALI BUDUR'.
İsa'nın ölümü
İsa'nın gömülmesi
24. Bölüm
İsa'nın dirilişi
Emayus yolunda iki öğrenci
İsa Onbirlere görünüyor
İsa'nın göğe yükselmesi


Yuhanna, İncil