İncil

Yuhanna

YUHANNA'YA GİRİŞ

1. Bölüm
Başlangıçta Söz vardı
Yahya peygamberin ortaya çıkışı
Tanrı Kuzusu
İsa'nın ilk öğrencileri
2. Bölüm
İsa'nın ilk mucizesi
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor
3. Bölüm
İsa ile Nikodim
Yahya'nın tanıklığı
4. Bölüm
İsa ile Samiriyeli kadın
Bir memurun oğlu iyileştiriliyor
5. Bölüm
Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor
Yaşam veren İsa
İsa'ya tanıklık
6. Bölüm
İsa beş bin kişiyi doyuruyor
İsa su üstünde yürüyor
Yaşam ekmeği
Birçok kişi İsa'yı terk ediyor
7. Bölüm
İsa Kudüs'e gidiyor
İsa, Mesih midir?
Yahudi önderlerin imansızlığı
8. Bölüm
Zinada yakalanan kadın
Geçerli tanıklık
İbrahim'in çocukları, İblis'in çocukları
İsa'nın yüceliği
9. Bölüm
Kör bir adam iyileştiriliyor
Ferisilerin soruşturması
Ruhsal körlük
10. Bölüm
İyi çoban
İsa'ya karşı tepkiler büyüyor
11. Bölüm
Lazar'ın ölümü
Marta ile Meryem'in yası
İsa, Lazar'ı diriltiyor
İsa'yı öldürme tasarısı
12. Bölüm
İsa Beytanya'da
İsa'nın Kudüs'e girişi
İsa öleceğini önceden bildiriyor
Halkın inadı
13. Bölüm
Alçakgönüllülük örneği
İsa'ya ihanet
Birbirinizi sevin
Petrus, İsa'yı inkâr edecek
14. Bölüm
İsa - Tanrı'ya giden yol
Kutsal Ruh vaadi
15. Bölüm
Asma ile çubuklar
Dünyanın nefreti
16. Bölüm
Kutsal Ruh'un işleyişi
Kederiniz sevince dönüşecek
17. Bölüm
İsa dua ediyor
18. Bölüm
İsa tutuklanıyor
Petrus'un ilk inkârı
Başkâhinin soruşturması
Petrus'un ikinci ve üçüncü inkârı
İsa, vali Pilatus'un önünde
19. Bölüm
İsa ölüme mahkûm ediliyor
İsa çarmıha geriliyor
`NASIRALI İSA - YAHUDİLERİN KRALI.'
İsa'nın ölümü
İsa'nın gömülmesi
20. Bölüm
İsa'nın dirilişi
İsa, Mecdelli Meryem'e görünüyor
İsa öğrencilerine görünüyor
İsa Tomas'a görünüyor
21. Bölüm
İsa göl kenarında
İsa ile Petrus


Elçilerin işleri, İncil