İncil

Elçilerin işleri

ELÇİLERİN İŞLERİNE GİRİŞ

1. Bölüm
İsa göğe alınıyor
Matiya, Yahuda'nın yerine seçiliyor
2. Bölüm
Kutsal Ruh'un gelişi
Petrus'un Pentikost günü konuşması
İmanlılar arasındaki birlik
3. Bölüm
Sakat dilencinin iyileştirilmesi
Petrus'un tapınaktaki konuşması
4. Bölüm
Petrus'la Yuhanna Yüksek Kurul'un önünde
İmanlılar cesaret için dua ediyor
İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar
5. Bölüm
Hananya ile Safira
Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor
Elçilere yapılan baskılar
6. Bölüm
Yedi yardımcı
İstefan tutuklanıyor
7. Bölüm
İstefan'ın konuşması
İstefan'ın taşlanıp öldürülmesi
8. Bölüm
Filipus Samiriye'de
Büyücü Simun
Filipus ve Etiyopyalı
9. Bölüm
İsa Saul'a görünüyor
Saul, Şam'da ve Kudüs'te
Eneyas ve Tabita
10. Bölüm
İman eden yüzbaşı
Petrus'un görümü
Petrus, Kornelyus'un evinde
11. Bölüm
Petrus'un açıklamaları
Antakya'daki imanlılar
12. Bölüm
Petrus'un hapisten kaçışı
Kral Hirodes'in ölümü
13. Bölüm
Barnaba'yla Saul'un görevlendirilmesi
Kıbrıs'ta
Pisidya Antakyası'nda
14. Bölüm
14. Bölüm
Konya'da
Listra ve Derbe'de
Antakya'ya dönüş
15. Bölüm
Kudüs'teki toplantı
Diğer uluslardan olan imanlılara mektup
Pavlus'la Barnaba arasında anlaşmazlık
16. Bölüm
Timoteyus, Pavlus'la Silas'a katılıyor
Pavlus'un Makedonya'yla ilgili görümü
Lidya'nın iman etmesi
Pavlus'la Silas hapiste
17. Bölüm
Selanik'te
Veriya'da
Atina'da
`BİLİNMEYEN TANRI'YA'
18. Bölüm
Korint'te
Antakya'ya dönüş
Apollos
19. Bölüm
Pavlus Efes'te
Efes'teki kargaşalık
20. Bölüm
Pavlus Troas'ta
Pavlus Efesli ihtiyarlara veda ediyor
21. Bölüm
Kudüs'e yolculuk
Pavlus Kudüs'te
Pavlus tutuklanıyor
Pavlus kendini savunuyor
22. Bölüm
Roma vatandaşı Pavlus
Pavlus Yüksek Kurul'un önünde
23. Bölüm
Pavlus'u öldürme girişimleri
Pavlus Sezariye'ye yollanıyor
24. Bölüm
Pavlus Feliks'in önünde suçlanıyor
25. Bölüm
Festus'un önünde yargılanma
Festus, Kral Agripa'ya danışıyor
Pavlus, Agripa'nın önünde
26. Bölüm
27. Bölüm
Pavlus'un Roma'ya deniz yolculuğu
Fırtına
Gemi karaya oturuyor
28. Bölüm
Malta'da
Roma'ya varış
Pavlus'un Roma'daki etkinlikleri


Pavlus'un Romalılara mektubu, İncil