edellinen luku, Hesekielin kirja


Maan jakaminen

1 "Kun te aikanaan jaatte maan arvalla keskenänne, tulee teidän antaa maasta Herralle osa, pyhä osa, joka on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kaksikymmentätuhatta kyynärää leveä. Se on kauttaaltaan, koko laajuudeltaan pyhä. 2 Tästä alueesta kuuluu temppelille neliön muotoinen osa, jonka sivut ovat viisisataa kyynärää pitkät, ja tämän ympäriltä viidenkymmenen kyynärän levyinen avoin maakaista. 3 Erottakaa mittaamastanne alueesta osa, joka on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kymmenentuhatta kyynärää leveä. Siihen tulee temppeli, ja se alue on erityisen pyhä osa Israelin maata. 4 Se kuuluu papeille, jotka palvelevat pyhäkössä, niille, jotka tulevat Herran eteen ja toimittavat pyhää palvelusta. Tällä alueella ovat heidän talonsa ja karjalaitumensa.

5 "Toinen kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kymmenentuhatta kyynärää leveä maa-ala annettakoon omaksi leeviläisille, jotka suorittavat temppelissä palvelutehtäviä. Tällä alueella ovat heidän talonsa. 6 Kaupungin omaisuudeksi antakaa pappien pyhän osan vierestä alue, joka on viisituhatta kyynärää leveä ja kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä. Se on oleva koko Israelin kansan yhteistä omaisuutta.

7 "Ruhtinaalle teidän tulee antaa oma maa-ala molemmilta puolin pyhää aluetta ja kaupungin osuutta, pyhän alueen ja kaupungin osuuden viereltä. Sen tulee ulottua länsisivulta länteen ja itäsivulta itään yhtä pitkälle kuin kunkin heimon osuus ulottuu länteen ja itään. 8 Tällainen on oleva ruhtinaan perintöosa Israelissa. Minun ruhtinaani eivät silloin enää sorra kansaani, vaan jättävät muun osan maata heimoittain jaettuna Israelin kansalle.

9 "Näin sanoo Herra Jumala: Jo riittää, Israelin ruhtinaat! Jättäkää väkivalta ja sorto, noudattakaa lakia ja oikeutta. Älkää enää häätäkö minun kansaani sen omilta mailta.

Mitoista ja uhreista

10 "Olkoon vaakanne oikea, ja olkoon teillä oikea eefa-mitta ja oikea bat-mitta. 11 Eefan ja batin tulee olla yhtä suuret, niin että bat on kymmenesosa homeria ja eefa samoin homerin kymmenennes. Niiden tilavuus on tarkistettava homerin mukaan. 12 Sekelin painon tulee olla kaksikymmentä geraa. Pitäkää huoli, että viisi sekeliä aina painaa tarkalleen viisi sekeliä ja kymmenen sekeliä tarkalleen kymmenen. Minan tulee olla viisikymmentä sekeliä.

13 "Tämä on osuus, joka teidän on sadostanne tuotava uhriksi: kuudesosa eefaa kultakin homer- mitalta vehnää ja kuudesosa eefaa kultakin homer- mitalta ohraa. 14 Öljyn määrä on batilla mitattuna kymmenesosa batia kor-mittaa kohden; homeriin menee kymmenen batia, samoin kor-mittaan. 15 Pikkukarjasta teidän on Israelin laitumilta tuotava yksi lammas jokaista kahtasataa lammasta kohden. Se olkoon uhrinne, polttouhri ja yhteysuhri, jolla toimitetaan sovitus teidän puolestanne -- näin sanoo Herra Jumala. 16 Maan kaikki asukkaat ovat velvolliset tuomaan nämä osuudet Israelin ruhtinaalle. 17 Ruhtinaan vastuulla näet ovat polttouhrit, ruokauhrit ja juomauhrit kaikissa Israelin kansan juhlissa, vuotuisjuhlissa, uudenkuun juhlissa ja sapatteina. Hänen tulee huolehtia syntiuhrista, ruokauhrista, polttouhrista ja yhteysuhrista, joilla toimitetaan sovitus Israelin kansan puolesta.

Suuret juhlat

18 "Näin sanoo Herra Jumala: Ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä teidän on tuotava virheetön sonni ja toimitettava temppelin puhdistusmenot. 19 Papin tulee ottaa syntiuhrin verta ja sivellä sitä temppelin ovenpieliin, alttarin porrastuksen neljään kulmaan ja sisemmän esipihan portin pieliin. 20 Tehkää samoin myös kuun seitsemäntenä päivänä niiden puolesta, jotka kenties ovat vahingossa tai tietämättään tehneet syntiä. Näin toimitetaan temppelin sovitusmenot.

21 "Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä alkaa teillä pääsiäinen, seitsenpäiväinen juhla. Koko juhlan ajan teidän tulee syödä happamatonta leipää. 22 Sinä päivänä ruhtinaan tulee uhrata sonni syntiuhriksi omasta puolestaan ja maan kaikkien asukkaiden puolesta. 23 Jokaisena seitsemänä juhlapäivänä hän toimittakoon Herralle polttouhrin: seitsemän virheetöntä sonnia ja seitsemän virheetöntä pässiä joka päivä noiden seitsemän päivän ajan, ja syntiuhriksi joka päivä vuohipukki. 24 Ruokauhrina hänen tulee antaa jauhoja eefa- mitallinen sonnia kohden ja samoin eefa-mitallinen pässiä kohden sekä öljyä yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohti.

25 [i] "Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä ja siitä eteenpäin, koko seitsenpäiväisen syysjuhlan* ajan, ruhtinaan tulee tehdä samalla tavoin, tuoda samat syntiuhrit, polttouhrit ja ruokauhrit ja sama määrä öljyä.


seuraava luku
45:1
Hes. 48:8-14, Joos. 14:1
45:2
Hes. 48:8-14
45:3
Hes. 48:8-14
45:4
Hes. 48:8-14
45:5
Hes. 48:8-14
45:6
Hes. 48:15-19
45:7
Hes. 48:21,22
45:10
3. Moos. 19:35,36
45:12
2. Moos. 30:13; 3. Moos. 27:25; 4. Moos. 3:47
45:18
3. Moos. 16:16,29
45:20
3. Moos. 4:2
45:21
2. Moos. 12:18; 4. Moos. 28:17
45:25
4. Moos. 29:13-38

45:25
»Syysjuhla» tarkoittaa lehtimajanjuhlaa.