edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


1 [i] "Seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous.* Silloin ette saa tehdä mitään työtä. Antakaa sinä päivänä merkki puhaltamalla torveen. 2 Uhratkaa Herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä. 3 Tuokaa polttouhriin kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 4 ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 5 Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. 6 Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda joka kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattavan polttouhrin, päivittäisen polttouhrin sekä niihin kuuluvan tavanomaisen ruokauhrin lisäksi. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

7 [i] "Saman seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä teidän niin ikään tulee pitää pyhä juhlakokous.* Silloin teidän on paastottava ettekä saa tehdä mitään työtä. 8 Tuokaa Herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Huolehtikaa siitä, että eläimet ovat virheettömiä. 9 Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 10 ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 11 Uhratkaa lisäksi syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda sovitusuhrin, päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi.

12 [i] "Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous; silloin ette saa tehdä mitään työtä. Viettäkää tätä Herralle pyhitettyä juhlaa seitsemän päivää.* 13 Juhlan ensimmäisenä päivänä teidän tulee tuoda polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa, kolmetoista nuorta sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa. Kaikkien eläinten on oltava virheettömiä. 14 Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi teidän tulee tuoda parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kutakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa kumpaakin pässiä kohden 15 ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 16 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

17 "Juhlan toisena päivänä teidän on uhrattava kaksitoista nuorta sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä. 18 Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 19 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

20 "Kolmantena päivänä teidän tulee tuoda yksitoista sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 21 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 22 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

23 "Neljäntenä päivänä teidän tulee tuoda kymmenen sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 24 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 25 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

26 "Viidentenä päivänä teidän tulee tuoda yhdeksän sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 27 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 28 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

29 "Kuudentena päivänä teidän tulee tuoda kahdeksan sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 30 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 31 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

32 "Seitsemäntenä päivänä teidän tulee tuoda seitsemän sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 33 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 34 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

35 "Kahdeksantena päivänä teidän tulee pitää erityinen juhlakokous; silloin ette saa tehdä mitään työtä. 36 Tuokaa Herralle mieluisaksi polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä. 37 Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 38 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

39 "Nämä uhrit teidän tulee uhrata Herralle juhlapäivinänne niiden polttouhrien, ruoka- ja juomauhrien ja yhteysuhrien lisäksi, joita tuotte hänelle lupausuhreina tai vapaaehtoisina lahjoina."


seuraava luku
29:1
3. Moos. 23:24
29:7
3. Moos. 16:29, 23:27
29:12
2. Moos. 23:16

29:1
Uudenvuodenjuhla, jota vietettiin syksyllä. Kuukausien laskeminen perustuu toiseen ajanlaskutapaan, jonka mukaan vuosi vaihtui keväällä.
29:7
Suuri sovituspäivä.
29:12
Lehtimajanjuhla.