edellinen luku, Ensimmäinen kuninkaiden kirja


Herra ilmestyy uudelleen Salomolle

1 Kun Salomo oli saanut valmiiksi Herran temppelin, oman palatsinsa ja kaiken muun, mitä hän oli suunnitellut, 2 Herra ilmestyi hänelle uudelleen, samalla tavoin kuin aikaisemmin Gibeonissa.

3 Herra sanoi hänelle:

"Minä kuulin nöyrän rukouksesi, jonka osoitit minulle. Minä olen pyhittänyt rakentamasi temppelin ja tehnyt siitä nimelleni ikuisen asuinsijan. Se on alati oleva silmissäni ja sydäntäni lähellä. 4 Jos sinä vaellat minun teitäni yhtä ehjin ja vilpittömin mielin kuin isäsi Daavid, jos teet kaiken käskyjeni mukaan ja noudatat minun säädöksiäni ja lakejani, 5 minä pidän ajasta aikaan pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistuimesi. Olenhan sanonut isällesi Daavidille, että Israelin valtaistuimella on aina oleva hänen sukuunsa kuuluva mies.

6 "Mutta jos te ja teidän jälkeläisenne käännytte pois minun teiltäni ettekä noudata minun säädöksiäni ja määräyksiäni, jos te käännytte palvelemaan toisia jumalia ja kumarratte niitä, 7 niin minä hävitän Israelin kansan tästä maasta, jonka olen sille antanut. Temppelin, jonka olen nimelleni pyhittänyt, minä hylkään ja hävitän, ja kaikkien kansojen parissa Israelista tulee pilkan kohde ja varoittava esimerkki. 8 Tästä temppelistä tulee sellainen rauniokasa, että jokainen ohikulkija tyrmistyy ja kysyy: 'Miksi Herra on tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?' 9 Hänelle vastataan: 'Siksi, että israelilaiset hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka toi heidän isänsä pois Egyptistä, ja turvautuivat toisiin jumaliin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen vuoksi Herra on pannut kaiken tämän pahan heidän kärsittäväkseen.'"

Salomon ajan tapahtumia

10 Salomolta meni kaksikymmentä vuotta kahteen suureen rakennustyöhön, Herran temppelin ja oman palatsinsa rakentamiseen. 11 Tyroksen kuningas Hiram avusti Salomoa toimittamalla hänelle setriä, sypressipuuta ja kultaa niin paljon kuin Salomo halusi. Niinpä kuningas Salomo työn päätyttyä antoi Hiramille Galileasta kaksikymmentä kaupunkia. 12 Hiram lähti Tyroksesta katsomaan näitä kaupunkeja, jotka Salomo oli hänelle antanut, mutta ne eivät olleet hänelle mieleen. 13 [i] Hän lähetti sanan: "Tällaisetko kaupungit sinä minulle annoit, veljeni?" Hän antoi alueelle nimen Kabulin* maa, ja sillä nimellä sitä kutsutaan vieläkin. 14 Hiram oli lähettänyt kuninkaalle satakaksikymmentä talenttia kultaa.

15 Kun kuningas Salomo rakensi Herran temppeliä ja omaa palatsiaan, Milloa ja Jerusalemin muureja ja Hasoria, Megiddoa ja Geseriä, hän määräsi työvelvollisuuden. 16 Farao, Egyptin kuningas, oli valloittanut Geserin. Hän oli polttanut sen, surmannut siellä asuvat kanaanilaiset ja antanut sitten kaupungin myötäjäisiksi tyttärelleen, Salomon vaimolle. 17 Salomo rakensi Geserin uudelleen. Samoin hän rakensi alemman Bet-Horonin, 18 Negevissä sijaitsevat Baalatin ja Tamarin kaupungit 19 sekä ne kaupungit, joissa hän piti varastojaan, vaunujaan ja hevosiaan. Hän rakensi myös kaikkea muuta, mitä näki hyväksi, Jerusalemiin, Libanoniin ja koko sille alueelle, jota hän hallitsi.

20 Salomo määräsi, että kaikkien jäljellä olevien amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten, kaikkien, jotka eivät olleet israelilaisia, oli tehtävä verotyötä. 21 Israelilaiset eivät olleet pystyneet tuhoamaan heitä kaikkia, ja niin heidän jälkeläisiään oli yhä maassa. Heidän on tehtävä verotyötä vielä tänäkin päivänä. 22 Israelilaisista Salomo ei pannut ketään orjan asemaan. He palvelivat sotilaina, kuninkaan virkamiehinä ja päällikköinä sekä hänen sotavaunujensa päällikköinä, taistelijoina ja ajajina. 23 Töiden valvojina Salomolla oli viisisataaviisikymmentä virkamiestä. Työvelvolliset olivat heidän alaisiaan.

24 Kun faraon tytär oli muuttanut Daavidin kaupungista omaan palatsiinsa, jonka Salomo oli hänelle rakentanut, kuningas ryhtyi heti rakentamaan Milloa.

25 Kolmesti vuodessa Salomo uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja alttarilla, jonka hän oli Herralle rakentanut, ja suitsutti Herran edessä. Temppeli oli silloin jo valmis.

26 Kuningas Salomo rakensi myös laivaston Esjon- Geberissä, joka on Edomin maassa Kaislameren rannalla lähellä Eilatia. 27 Hiram lähetti laivastoon Salomon väen avuksi omia miehiään, jotka olivat kokeneita merenkulkijoita. 28 He purjehtivat Ofiriin ja toivat sieltä kuningas Salomolle neljäsataakaksikymmentä talenttia kultaa.


seuraava luku
9:1
2. Aik. 7:11-22
9:2
2. Aik. 7:11-22, 1. Kun. 3:5
9:3
2. Aik. 7:11-22, 5. Moos. 12:11; 1. Kun. 8:29; Ps. 132:14
9:4
2. Aik. 7:11-22, 1. Kun. 3:14, 11:38
9:5
2. Aik. 7:11-22, 1. Kun. 2:4
9:6
2. Aik. 7:11-22, 5. Moos. 8:19,20
9:7
2. Aik. 7:11-22, 5. Moos. 8:19,20, 5. Moos. 28:37
9:8
2. Aik. 7:11-22, 5. Moos. 29:23-27; Jer. 22:8,9
9:9
2. Aik. 7:11-22, 5. Moos. 29:23-27; Jer. 22:8,9
9:10
2. Aik. 8:1-18, 1. Kun. 6:38, 7:1
9:11
2. Aik. 8:1-18
9:12
2. Aik. 8:1-18
9:13
2. Aik. 8:1-18
9:14
2. Aik. 8:1-18
9:15
2. Aik. 8:1-18, 2. Sam. 5:9; 1. Kun. 5:27
9:16
2. Aik. 8:1-18, Joos. 16:10
9:17
2. Aik. 8:1-18
9:18
2. Aik. 8:1-18
9:19
2. Aik. 8:1-18, 1. Kun. 4:26, 10:26
9:20
2. Aik. 8:1-18
9:21
2. Aik. 8:1-18
9:22
2. Aik. 8:1-18, 3. Moos. 25:39,40
9:23
2. Aik. 8:1-18
9:24
2. Aik. 8:1-18, 1. Kun. 3:1, 7:8
9:25
2. Aik. 8:1-18, 2. Aik. 4:1, 7:7
9:26
2. Aik. 8:1-18
9:27
2. Aik. 8:1-18
9:28
2. Aik. 8:1-18

9:13
Nimi Kabul merkinnee 'niin kuin ei mitään'.