edellinen luku, Ensimmäinen kuninkaiden kirja


Salomon rikkaus ja viisaus

1 Salomolla oli hallinnassaan kaikki kuningaskunnat Eufratilta filistealaisten maan ja Egyptin rajalle asti. Kuninkaat toivat hänelle lahjoja ja tunnustivat hänen herruutensa koko hänen elämänsä ajan. 2 [i] Salomon hovin elatukseen meni päivittäin kolmekymmentä kor-mittaa* valikoituja vehnäjauhoja, kuusikymmentä kor-mittaa muita jauhoja, 3 syöttökarjaa kymmenen ja laidunkarjaa kaksikymmentä nautaa, sata lammasta ja lisäksi peuroja, gaselleja, kauriita ja syöttöhanhia. 4 Hänen hallinnassaan olivat alueet Eufratilta asti, Tifsahista Gazaan saakka. Eufratille asti hän hallitsi kuninkaita, ja joka puolella vallitsi rauha. 5 Niin kauan kuin Salomo eli, Juudan ja Israelin asukkaat Danista Beersebaan saakka saivat elää rauhassa kukin oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. 6 Salomolla oli talleissaan paikat neljälletuhannelle vaunuhevoselle, ja vaunumiehiä hänellä oli kaksitoistatuhatta.

7 Maaherrat huolehtivat kuningas Salomon ja hänen pöytävieraidensa ylläpidosta kukin kuukauden ajan, eikä mitään jäänyt puuttumaan. 8 Kuninkaan hevosille ja kuormajuhdillekin he toimittivat määräpaikkoihin ohjeiden mukaan ohrat ja oljet.

9 Jumala antoi Salomolle yltäkyllin järkeä ja viisautta, ymmärrystä niin kuin on meren rannalla hiekkaa. 10 Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idän miesten viisaus ja koko Egyptinkin viisautta suurempi. 11 Hän oli viisain kaikista ihmisistä, viisaampi kuin esrahilainen Etan tai Maholin pojat Heman, Kalkol ja Darda, ja hänen maineensa levisi kaikkien kansojen keskuuteen. 12 Hän sepitti kolmetuhatta viisasta lausumaa, ja hänen laulujaan oli tuhatviisi. 13 Hän puhui kasveista, niin Libanonin setristä kuin muurissa kasvavasta iisopista, hänen aiheinaan olivat isot ja pienet eläimet, linnut ja kalat. 14 Salomon viisaita sanoja tultiin kuulemaan kaikista maista, kaikkien kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestaan.

Hiram toimittaa temppelin rakennustarvikkeita

15 Kun Tyroksen kuningas Hiram sai kuulla, että Salomo oli voideltu kuninkaaksi isänsä jälkeen, hän lähetti viemään tervehdyksensä Salomolle, sillä hän oli aina ollut Daavidin ystävä.

16 Salomo lähetti Hiramille sanan: 17 "Sinä tiedät, ettei isäni Daavid voinut rakentaa temppeliä Herralle, Jumalalleen, koska hän joutui sotimaan joka puolella, kunnes Herra saattoi viholliset hänen jalkojensa alle. 18 Nyt Herra, minun Jumalani, on suonut minulle joka suunnalla rauhan. Vastustajia ei ole, mikään vaara ei uhkaa. 19 Minä aion nyt rakentaa Herralle, Jumalalleni, omistetun temppelin, sen josta Herra puhui isälleni Daavidille sanoen: 'Sinun poikasi, jonka asetan jälkeesi valtaistuimelle, on rakentava minulle temppelin.' 20 Käske siis kaataa minulle setrejä Libanonin vuorilta. Saat minun miehiäni oman väkesi avuksi, ja minä maksan väellesi palkkaa pyyntösi mukaan. Sinä tiedät itsekin, ettei meillä täällä ole ketään, joka osaisi kaataa puita niin kuin sidonilaiset."

21 Kun Hiram kuuli Salomon sanat, hän ilahtui suuresti ja sanoi: "Kiitetty olkoon tänä päivänä Herra, joka on antanut Daavidille viisaan pojan tuon suuren kansan johtajaksi." 22 Hiram lähetti Salomolle vastauksen: "Olen saanut viestisi. Minä toimitan setrit ja sypressipuut niin kuin halusit. 23 Mieheni tuovat ne Libanonin vuorilta alas mereen, ja minä käsken uittaa ne nippuina paikkaan, jonka minulle osoitat. Siellä annan purkaa niput, ja sinä saat ottaa puut haltuusi. Täytä sinä sitten minun toivomukseni ja lähetä hovilleni elintarvikkeita." 24 Hiram toimitti Salomolle setrejä ja sypressejä niin paljon kuin tämä halusi. 25 Salomo puolestaan antoi Hiramin hoville kaksikymmentätuhatta kor-mittaa ruokavehnää ja kaksikymmentä kor-mittaa puhdasta oliiviöljyä. Tämän määrän Salomo lähetti Hiramille joka vuosi.

26 Herra oli antanut Salomolle viisautta, niin kuin oli hänelle luvannut. Hiramin ja Salomon välillä vallitsi rauha, ja he solmivat keskenään liiton.

27 Kuningas Salomo otti verotöihin miehiä joka puolelta Israelia, yhteensä kolmekymmentätuhatta miestä. 28 Hän lähetti heitä kuukausittain kymmenentuhatta Libanonin vuorille. He olivat aina kuukauden siellä ja kaksi kuukautta kotona. Verotöiden valvojana oli Adoniram. 29 Lisäksi Salomolla oli seitsemänkymmentätuhatta kantajaa ja kahdeksankymmentätuhatta kivenhakkaajaa vuoristossa. 30 Töitä johtamassa oli Salomon maaherrojen asettamia esimiehiä, kaikkiaan kolmetuhattakolmesataa. 31 Kuningas käski louhia suuria, hyvälaatuisia lohkareita, sillä temppelin perustus oli määrä tehdä hakatusta kivestä. 32 Salomon ja Hiramin työläiset veistivät puut ja hakkasivat kivet yhdessä gebalilaisten ammattimiesten kanssa temppelin rakentamiseen sopiviksi.


seuraava luku
5:1
2. Moos. 23:31+; 1. Aik. 9:26
5:5
Tuom. 20:1+ | 3. Moos. 25:18+ | Miika 4:4; Sak. 3:10
5:6
1. Kun. 10:26; 2. Aik. 1:14, 9:25
5:11
1. Aik. 2:6; Ps. 88:1, 89:1
5:13
Viis. 7:20
5:14
1. Kun. 10:1,24
5:15
2. Aik. 2:2-15, 2. Sam. 5:11; 1. Aik. 14:1
5:16
2. Aik. 2:2-15
5:17
2. Aik. 2:2-15
5:18
2. Aik. 2:2-15
5:19
2. Aik. 2:2-15, 2. Sam. 7:13; 1. Aik. 22:10, 28:6
5:20
2. Aik. 2:2-15
5:21
2. Aik. 2:2-15, 1. Kun. 10:9
5:22
2. Aik. 2:2-15
5:23
2. Aik. 2:2-15
5:24
2. Aik. 2:2-15
5:25
2. Aik. 2:2-15
5:26
2. Aik. 2:2-15, 1. Kun. 3:12
5:27
2. Aik. 2:2-15
5:28
2. Aik. 2:2-15, 1. Kun. 4:6
5:29
2. Aik. 2:2-15, 2. Aik. 2:1,17
5:30
2. Aik. 2:2-15
5:31
2. Aik. 2:2-15
5:32
2. Aik. 2:2-15, Hes. 27:9

5:2
Kor-mitta oli noin 400 litraa.