edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Daavidin kuninkuus vahvistuu

1 Tyroksen kuningas Hiram lähetti Daavidin luo lähettiläitä. Sitten hän toimitti setripuuta ja lähetti muurareita ja kirvesmiehiä rakentamaan Daavidille palatsia. 2 Nyt Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänen asemansa Israelin kuninkaana ja antanut hänen kuninkuutensa menestyä kansansa Israelin vuoksi.

3 Jerusalemissa Daavid otti lisää vaimoja, ja hänelle syntyi vielä poikia ja tyttäriä. 4 Hänen Jerusalemissa syntyneiden poikiensa nimet olivat Sammua, Sobab, Natan, Salomo, 5 Jibhar, Elisua, Elpelet, 6 Nogah, Nefeg, Jafia, 7 Elisama, Beeljada ja Elifelet.

Daavid voittaa filistealaiset

8 Kun filistealaiset kuulivat, että Daavid oli voideltu koko Israelin kuninkaaksi, he lähtivät kaikki liikkeelle käydäkseen Daavidin kimppuun. Saatuaan tästä tiedon Daavid lähti heitä vastaan. 9 Filistealaiset tulivat ja tunkeutuivat kaikkialle Refaiminlaaksoon. 10 Daavid kysyi Jumalalta: "Lähdenkö filistealaisia vastaan? Annatko heidät minun käsiini?" Herra vastasi hänelle: "Lähde! Minä annan heidät sinun käsiisi." 11 [i] Israelilaiset lähtivät Baal-Perasimiin, ja Daavid löi siellä filistealaiset. Hän sanoi: "Jumala on murtanut minun viholliseni niin kuin vedet murtavat padon." Tämän vuoksi paikka sai nimen Baal-Perasim.* 12 Filistealaiset jättivät sinne jumalankuvansa, ja Daavidin käskystä ne poltettiin.

13 Mutta filistealaiset tunkeutuivat uudelleen Refaiminlaaksoon. 14 Daavid kysyi jälleen Jumalalta neuvoa, ja Jumala vastasi: "Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidän taakseen ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden kohdalta. 15 Kun kuulet puiden latvoista kuin askelten kahinaa, lähde silloin hyökkäykseen. Se on merkkinä siitä, että Jumala on lähtenyt edelläsi tuhoamaan filistealaisten leirin." 16 Daavid teki niin kuin Jumala oli käskenyt, ja israelilaiset tuhosivat filistealaisten leirin ja ajoivat heitä takaa Gibeonista aina Geseriin saakka. 17 Daavidin maine levisi kaikkiin maihin, ja Herra saattoi kaikki vieraat kansat pelkäämään häntä.


seuraava luku
14:1
2. Sam. 5:11,12
14:2
2. Sam. 5:11,12
14:3
2. Sam. 5:13-16
14:4
2. Sam. 5:13-16
14:5
2. Sam. 5:13-16
14:6
2. Sam. 5:13-16
14:7
2. Sam. 5:13-16
14:8
2. Sam. 5:17-25
14:9
2. Sam. 5:17-25
14:10
2. Sam. 5:17-25
14:11
2. Sam. 5:17-25, Jes. 28:21
14:12
2. Sam. 5:17-25, 5. Moos. 7:5,25
14:13
2. Sam. 5:17-25
14:14
2. Sam. 5:17-25
14:15
2. Sam. 5:17-25
14:16
2. Sam. 5:17-25

14:11
Nimi Perasim merkitsee 'murtamiset'.