İncil

Tanrı'dan Yuhanna'ya gelen esinleme

ESİNLEME'YE GİRİŞ

1. Bölüm
Yedi topluluğa selam
İlk ve son ben'im

2. Bölüm
Efes'teki topluluğa
İzmir'deki topluluğa
Bergama'daki topluluğa
Tiyatira'daki topluluğa

3. Bölüm
Sart'taki topluluğa
Filadelfya'daki topluluğa
Laodikya'daki topluluğa

4. Bölüm
Gökteki taht

5. Bölüm
Mühürlü tomar ve Kuzu

6. Bölüm
Yedi mühür

7. Bölüm
Mühürlenmiş 144.000 kişi
Beyaz kaftanlara bürünmüş kalabalık

8. Bölüm
Yedinci mühür ve altın buhurdan
Yedi borazan

9. Bölüm

10. Bölüm
Melek ve küçük tomar

11. Bölüm
İki tanık
Yedinci borazan

12. Bölüm
Kadın ve ejderha

13. Bölüm
Denizden çıkan canavar
Yerden çıkan canavar

14. Bölüm
Kuzu ve 144.000 kişi
Üç melek
Yerin ürünü toplanıyor

15. Bölüm
Yedi melek ve yedi bela

16. Bölüm
Tanrı'nın öfkesi ve yedi tas

17. Bölüm
Canavarın sırtındaki kadın
`BÜYÜK BABİL, DÜNYA FAHİŞELERİNİN VE İĞRENÇLİKLERİNİN ANASI.'

18. Bölüm
Babil'in yıkılışı

19. Bölüm
Haleluya
Beyaz atın binicisi
`KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ'

20. Bölüm
Bin yıl
Şeytan'ın cezalandırılması
Ölülerin yargılanması

21. Bölüm
Yeni Kudüs

22. Bölüm
İsa geliyor


İncil