İncil

Pavlus'un FİLİMUN'A MEKTUBU


1-2Mesih İsa'nın uğruna tutuklu olan ben Pavlus'tan ve kardeşimiz Timoteyus'tan, sevgili emektaşımız sen Filimun'a, kızkardeşimiz Afiya'ya, birlikte mücadele verdiğimiz Arkipus'a ve senin evindeki inanlılar topluluğuna selam! 3Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

Şükran ve dua

4-5Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrıma sürekli şükrediyorum. 6İmanını başkalarıyla paylaşmakta etkin olman ve böylelikle Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine ulaşman için dua ediyorum. 7Senin sevgin bana büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü, kardeşim, kutsalların yürekleri senin sayende ferahladı.

Pavlus'un Onesimus için ricası

8-9Bu nedenle, gerekli olanı sana buyurmaya Mesih'te büyük cesaretim olduğu halde, şimdi Mesih İsa'nın uğruna tutuklu biri olan ben yaşlı Pavlus sana sevgiyle rica etmeyi yeğliyorum. 10-11Ben hapisteyken kendisine manevi baba olduğum, bir zamanlar sana yararsız, ama şimdi sana da bana da yararlı olan oğlum Onesimus'la[a] ilgili bir ricam var. 12Kendisini, yani can ciğerimi sana geri gönderiyorum. 13-14Müjde'nin uğruna tutuklu kalacağım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alıkoymak isterdim; ama senin onayın olmadan bir şey yapmak istemedim. Çünkü yapacağın iyiliğin zorunluluktanmış gibi değil, gönülden olmasını istedim. 15Onesimus'un bir süre senden ayrılmış olması, belki de onu temelli geri alman içindi. 16Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O, özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, hem de Rab'be ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir.
17Buna göre eğer beni yoldaşın sayıyorsan, onu beni kabul eder gibi kabul et. 18Sana herhangi bir haksızlık etmişse, ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabıma say. 19Ben Pavlus bunu kendi elimle yazıyorum, bedelini ben öderim. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe herhalde gerek yok. 20Evet kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih'te yüreğimi ferahlat. 21Sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve istediğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum.
22Aynı zamanda bana kalacak bir yer hazırla. Çünkü dualarınızın aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı ümit ediyorum.

Son selamlar

23-24Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafra, emektaşlarım Markos, Aristarkus, Dimas ve Luka sana selam ederler.
25Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.


FLM Dipnotları:

10-11 Onesimus adı, Grekçede `yararlı' demektir.


FİLİMUN

1-2 Kol.4:17

10 Kol.4:9

23 Kol.1:7; Kol.4:12

24 Elç.12:12,25; Elç.15:37-39; Elç.19:29; Elç.27:2; Kol.4:10,14; 2Ti.4:10-11


İbranılere mektup 1. Bölüm, Pavlus'un Filimon'a mektubu