İncil

Petrus'un ikinci mektubu

PETRUS'UN İKİNCİ MEKTUBUNA GİRİŞ

1. Bölüm
Tanrısal çağrı

2. Bölüm
Yanlış öğreti yayanların yıkımı

3. Bölüm
Rab'bin günü


Yuhanna'nın birinci mektubu, İncil