İncil

Yuhanna'nın birinci mektubu

YUHANNA'NIN BİRİNCİ MEKTUBUNA GİRİŞ

1. Bölüm
Yaşam Sözü
Işıkta yürüyelim

2. Bölüm
Mesih-karşıtı

3. Bölüm
Tanrı'nın çocukları
Birbirimizi sevelim

4. Bölüm
Ruhları sınayın
Tanrı sevgidir

5. Bölüm
Tanrı'nın Oğluna iman
Sonsuz yaşam


Yuhanna'nın ikinci mektubu, İncil