İncil

YUHANNA'NIN İKİNCİ MEKTUBUNA GİRİŞ

Genel bakış: Bu mektup ile İncil'in Yuhanna kısmı ve Yuhanna'nın birinci ve üçüncü mektupları arasında yakın benzerlikler var. Böylece bu mektubun da Elçi Yuhanna tarafından yazıldığına kesin gözüyle bakabiliriz (ayrıca sözü geçen kitapların giriş bölümlerine bkz.). Mektupta seslenilen «hanımefendi ve çocukları», muhtemelen bir inanlılar topluluğunu simgeliyor. Her ne ise, Yuhanna onları yakında ziyaret etmek ümidindedir (12).

Mektubun içeriği: Yuhanna, okuyucularını «Mesih'in beden alıp geldiğini» yadsıyanlar konusunda uyarmak için yazıyor (7). İlk iki yüzyılda gezici müjdeci ve din öğretmenlerinin Müjde'yi yaymakta önemli payları vardı. İnananlar çoğu kez onları ağırlayıp sonraki yolculuklarında yardım etmişlerdir. Yuhanna, yanlış öğreti yayanları ağırlamak bir yana, onlara selam bile verilmemeli diyor. Yanlış öğretiler karşısında İsa Mesih'e (3,7,9), sevgiye (1-6) ve gerçeğe (1-4) ilişkin doğru öğretiye ağırlık veriyor.

Ana hatlar:
1-4 Giriş
5-6 Sevgiye çağrı
7-11 Yanlış öğreti yayanlara karşı uyarılar
12-13 Sonuç


Yuhanna'nın ikinci mektubu

Gerçek ve sevgi

Ben yaşlı önderden[a], Tanrı'nın seçmiş olduğu, gerçekten sevdiğim hanımefendiye[b] ve çocuklarına selam! Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor. 2Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. 3Baba Tanrı'dan ve Baba'nın Oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır.
4Senin çocuklarından bazılarının, Baba'dan aldığımız buyruğa uyarak gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce çok sevindim. 5Ve şimdi sana rica ediyorum, hanımefendi, birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur. 6Sevgi, Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O'nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir. 7Ne var ki, İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen aldatıcı birçok kimseler dünyanın her tarafına yayılmıştır. Aldatıcı ve Mesih-karşıtı olan budur. 8Başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin. 9Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem Baba, hem de Oğul vardır. 10Eğer biri size gelir de bu öğretiyi getirmezse, kendisini evinize almayın, ona selam bile vermeyin. 11Çünkü böyle birine selam veren, onun kötü işlerine ortak olur.
12Size çok yazacaklarım var, ama bunları kâğıt ve mürekkeple iletmek istemedim. Sevincimiz tam olsun diye yanınıza gelmek ve sizinle yüz yüze konuşmak ümidindeyim. 13Tanrı'nın seçmiş olduğu senin kızkardeşinin[c] çocukları sana selam ederler.


2YU Dipnotları:

1 yaşlı önderden: Grekçede, «ihtiyardan.»

1 hanımefendi: sözcük, büyük olasılıkla bir inanlılar topluluğunu simgeliyor.

13 kızkardeş: sözcük, büyük olasılıkla Yuhanna'nın üyesi olduğu inanlılar topluluğunu simgeliyor.


5 Yu.13:34; Yu.15:1217


Yuhanna'nın üçüncü mektubu, İnci l