İncil

YUHANNA'NIN ÜÇÜNCÜ MEKTUBUNA GİRİŞ

Genel bakış: Mektubun Elçi Yuhanna tarafından yazıldığını kabul edebiliriz. Bunun bir nedeni, Yuhanna'nın İkinci Mektubu'nda kendisi için kullandığı unvanın aynısını burada da kullanmasıdır (Birinci ve İkinci hanna'ya giriş bölümlerine bkz.). Mektubunda seslendiği kişi Gayus'tur. Onu çocuklarından biri olarak nitelerken, muhtemelen kendisinin aracılığıyla iman ettiğini anlatmak istiyor. Yuhanna çok geçmeden Gayus'u ziyaret etmek ümidindedir.

Mektubun içeriği: Yuhanna, Gayus'u gerçeğe bağlılığından (3-4) ve Müjde'yi yayanlara gösterdiği konukseverlikten (5-6) ötürü över. Buna karşılık, konuk müjdecileri kabul etmeyip topluluğu etkisi altına almak isteyen Diyotrefis'i kınar (9-10). Yuhanna'nın Gayus'a salık verdiği Dimitriyus, aynı zamanda mektubu da getiren kişi olabilir (12).

Ana hatlar:
1-4 Giriş
5-8 Gezici müjdecilere hizmet
9-12 Diyotrefis ve Dimitriyus
13-14 Veda ve selamlar


Yuhanna'nın üçüncü mektubu

Ben yaşlı önderden[a], gerçekten sevdiğim sevgili Gayus'a selam!
2Sevgili kardeşim, senin canın refah içinde olduğu gibi, her bakımdan refah ve sağlık içinde olman için dua ediyorum. 3Bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim. 4Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz!

Övgüler ve öğütler

5Sevgili kardeşim, sana yabancı oldukları halde, kardeşler için yaptı ğın her şeyde içten bir bağlılıkla davranıyorsun. 6Onlar, inanlılar topluluğu önünde senin sevgine tanık lık ettiler. Onları Tanrı'ya yaraşır şekilde yardımlarınla birlikte uğurlarsan, iyi edersin. 7Çünkü inanmayanlarda n hiçbir yardım almadan, Mesih adı uğruna yola çıktılar. 8Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylel erini desteklemeliyiz.
9Topluluğa bazı şeyler yazdım, ama aralarında en üstün olma sevdasınd a olan Diyotrefis bizi kabul etmiyor. 10Bundan dolayı, eğer gelirsem, bize yönelttiği haksız suçlamalarla y aptığı kötülükleri hatırlatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor, etmek isteyenlere engel oluyor ve onla rı topluluktan dışarı atıyor.
11Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan, Tanrı 'dandır. Kötülük yapan, Tanrı'yı görmüş değildir. 12Herkesle birlikte gerçeğin kendisi, Dimitriyus'un değerli liğine tanıklık ediyor. Biz de tanıklık ederiz. Sen de tanıklığımızın doğru olduğunu biliyorsun.
13Sana çok yazacaklarım vardı, ama mürekkep ve kalemle yazmak istemiy orum. 14Yakında seni görmek ümidindeyim, o zaman yüz yüze konuşuruz. Esen kal! Arkadaşlar sana selam ederler . Sen de oradaki arkadaşlara adlı adınca selam söyle.


3YU Dipnotları:

1 yaşlı önderden: Grekçede, «ihtiyardan.»1 Elç.19:29; Rom.16:23-24; 1Ko.1:14-15


Yahuda'nın mektubu