İncil

Pavlus'un Korintlilere ikinci mektubu

2. KORİNTLİLERE GİRİŞ

1. Bölüm
Teselli kaynağı Tanrı
Pavlus'un geciken ziyareti

2. Bölüm
Suçluyu bağışlamak
Yeni antlaşmanın elçileri

3. Bölüm
Yeni antlaşmanın yüceliği

4. Bölüm
Cesaretimizi yitirmeyiz

5. Bölüm
Göksel konutumuz
Barıştırma görevi

6. Bölüm
Pavlus'un çektiği sıkıntılar
Tanrı'nın tapınağıyız

7. Bölüm
Pavlus'un sevinci

8. Bölüm
Cömertlik örneği
Titus, Korint'e gönderiliyor

9. Bölüm
Yoksul imanlılara yardım

10. Bölüm
Pavlus'un savunması

11. Bölüm
Sahte elçiler
Övünmek gerekirse...

12. Bölüm
Pavlus'un kaygısı

13. Bölüm
Son uyarılar ve selamlar


Pavlus'un Galatyalılara mektubu, İncil