İncil

Pavlus'un Galatyalılara mektubu

GALATYALILARA GİRİŞ

1. Bölüm
Tek Müjde
Pavlus, Mesih'in elçisi oluyor

2. Bölüm
Öbür elçiler Pavlus'u kabul ediyor
Pavlus Antakya'da Kefas'ı azarlıyor

3. Bölüm
Kutsal Yasa ve iman
Kutsal Yasa ve Tanrı'nın vaadi
Kutsal Yasa'nın amacı

4. Bölüm
Pavlus'un Galatyalılar için kaygıları
Hacer ile Sarâ örneği

5. Bölüm
Özgürlüğünüzü koruyun
Doğal benlik ve Kutsal Ruh

6. Bölüm
İyilik yapmaktan usanmayalım!
Son uyarılar ve selamlar


Pavlus'un Efeslilere mektubu, İncil