Pavlus'un KORİNTLİLERE İKİNCİ mektubu

2KO Dipnotları

3:6 yazılı yasa: Grekçede, «harf.»

3:18 görerek: ya da «yansıtarak.»

4:4 bu çağın ilahı: Şeytan.

5:1 çadır: yani, bedenimiz.

6:15 Beliyal: Şeytan.


1:1 Elç.18:1

1:8 1Ko.15:32

1:15 Elç.19:21

1:19 Elç.18:5

2:12 Elç.20:1

3:3 Çık.24:12; Yer.31:33; Hez.11:19-20; 36.11:26

3:6 Yer.31:31

3:7 Çık.34:29-30

3:13 Çık.34:33

4:6 Tek.1:3

4:13 Mez.116:10

5:10 Rom.14:10

6:2 Yşa.49:8

6:4 Elç.16:23

6:16 Lev.26:12; Hez.37:27; 1Ko.3:16; 1Ko.6:19

6:17 Yşa.52:11

6:18 2Sa.7:14; 1Ta.17:13; Yşa.43:5-7; Yer.31:9

7:5 2Ko.2:12-13

8:1 Rom.15:26

8:13 Çık.16:18

8:21 Sül.3:4

9:9 Mez.112:9

9:10 Yşa.55:10

10:17 Yer.9:24

11:3 Tek.3:1-13

11:9 Flp.4:15-18

11:23 Elç.16:23

11:24 Tes.25:3

11:25 Elç.14:19; Elç.16:22

11:26 Elç.9:23; Elç.14:5

11:32 Elç.9:23-25

13:1 Tes.17:6; 19.17:15