İncil

Pavlus'un Korintlilere birinci mektubu

1. KORİNTLİLERE GİRİŞ
1. Bölüm
Selamlar ve şükranlar
İnanlılar topluluğunda bölünmeler
Tanrı'nın gücü ve bilgeliği olan Mesih
2. Bölüm
Çarmıha gerilmiş Mesih'i tanıtmak
Tanrı'nın bilgeliği
3. Bölüm
Pavlus bölücüleri azarlıyor
4. Bölüm
Mesih'in elçileri
5. Bölüm
Ahlaksızlığa kapılan kardeş
6. Bölüm
Davalar konusu
Cinsel ahlaksızlıktan kaçının
7. Bölüm
Evlilik konusu
Aldığınız çağrıya göre yaşayın
Evli olmayanlar
8. Bölüm
Putlara sunulan kurbanların eti
9. Bölüm
Elçinin hakları
10. Bölüm
İsrail'in tarihinden alınacak dersler
Putlar ve Rab'bin Sofrası
İmanlının özgürlüğü
11. Bölüm
Baş örtme konusu
Rab'bin Sofrasına ilişkin öğütler
12. Bölüm
Ruhsal armağanlar
Bedenin birliği
13. Bölüm
Sevginin üstünlüğü
14. Bölüm
Bilinmeyen diller ve peygamberlik
Düzenli tapınma
15. Bölüm
Mesih'in dirilişinin önemi
Ölüler dirilecek
Dirilişten sonraki beden
16. Bölüm
Para yardımına ilişkin öğütler
Pavlus'un kişisel dilekleri
Son selamlar


Pavlus'un Korintlilere ikinci mektubu, İncil