edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


1 Bileam ymmärsi nyt, että oli Herran tahdon mukaista siunata Israel, eikä mennyt entiseen tapaansa tutkimaan enteistä, mitä hänen tulisi sanoa, vaan käänsi kasvonsa autiomaahan päin. 2 Sinne katsoessaan hän näki israelilaiset, jotka olivat leiriytyneet heimoittain. Silloin Jumalan henki tuli häneen, 3 ja hän lausui nämä sanat:

-- Näin sanoo Bileam, Beorin poika,
näin sanoo mies, joka näkee selvästi,
4 näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan, mies, joka maahan kaatuneena, avoimin silmin, saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:

5 Kuinka ihanat ovatkaan sinun telttasi, Jaakob,
sinun asumuksesi, Israel!
6 Ne levittäytyvät kuin joenuomat,
ne ovat kuin puutarhat virran varrella,
kuin aaloepuut, Herran istuttamat,
kuin setrit veden partaalla!
7 Vesi läikkyy heidän sangoistaan,
ja heidän kylvönsä on runsaasti kasteltu.
Heidän kuninkaansa tulee Agagia suuremmaksi,
mahtava on heidän valtansa.
8 Jumala toi heidät pois Egyptistä;
heillä on villihärän voimat.
He ahmivat suuhunsa viholliskansat,
purevat murskaksi heidän luunsa,
niittävät heidät nuolillaan.
9 Kun he lepäävät, he lepäävät kuin leijona, kuin jalopeura -- kuka uskaltaa häiritä heitä? Siunattuja ovat ne, jotka sinua siunaavat, kirottuja ne, jotka sinua kiroavat.

10 Silloin Balak vihastui Bileamiin, löi nyrkillä kämmeneensä ja sanoi: "Minä kutsuin sinut tänne, jotta kiroaisit viholliseni, mutta nyt sinä olet jo kolme kertaa siunannut heidät! 11 Painu sinne, mistä tulit! Minä lupasin palkita sinut runsain mitoin, mutta nyt Herra on riistänyt sinulta palkkiosi."

Bileamin toinen ennustus

12 Bileam sanoi Balakille: "Minähän sanoin jo sanantuojillesi, jotka lähetit luokseni: 13 'Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voisi rikkoa Herran käskyä vastaan enkä tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää enkä pahaa. Niin kuin Herra puhuu, niin on minunkin puhuttava.' 14 Minä palaan nyt oman väkeni luo, mutta sitä ennen ilmoitan sinulle, mitä tuo kansa on tulevina aikoina tekevä sinun kansallesi." 15 Ja hän lausui nämä sanat:

-- Näin sanoo Bileam, Beorin poika,
näin sanoo mies, joka näkee selvästi,
16 näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan, joka saa tietonsa Korkeimmalta, mies, joka maahan kaatuneena, avoimin silmin, saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:

17 Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä,
minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä.
Tähti nousee Jaakobin keskeltä,
valtiaan sauva Israelista.
Se murskaa Moabin ohimot,
kaikkien Setin jälkeläisten kallot.
18 Edom joutuu voittajan omaksi,
Seir vihollisten käsiin.
Israel tekee voimallisia tekoja,
19 Jaakobista polveutuu hallitsija, joka tuhoaa vihollisensa, vaikka he suojautuvat kaupunkeihin.

20 Kun Bileam näki amalekilaiset, hän lausui nämä sanat:

-- Amalek on kansoista ensimmäinen, mutta se hävitetään ikiajoiksi.

21 [i] Sitten Bileam näki keniläiset ja lausui nämä sanat:

-- Järkkymätön on sinun asuinsijasi,
kallioille on sinun pesäsi rakennettu.
22 Kuitenkin Kainin perii tuho;* ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vankeuteen.

23 Bileam lausui vielä nämä sanat:

-- Voi, keitä ovat nuo,
joiden laumat tulevat pohjoisesta,
24 [i] nuo, jotka ovat lähteneet kittiläisten maasta?* He kukistavat Assurin, he kukistavat Eberin, mutta heidätkin hävitetään ainiaaksi.

25 Sitten Bileam lähti paluumatkalle kohti kotiseutuaan, ja myös Balak lähti omalle taholleen.


seuraava luku
24:1
4. Moos. 23:3,15
24:7
Jes. 58:11 | 1. Sam. 15:8
24:8
4. Moos. 23:22
24:9
1. Moos. 49:9; 4. Moos. 23:24
24:13
4. Moos. 22:18,38
24:17
2. Sam. 8:2; Jer. 48:45
24:18
2. Sam. 8:14; Ob. 18
24:20
2. Moos. 17:16
24:21
Tuom. 1:16; 1. Sam. 15:6

24:21-
22 Kansan nimi »keniläiset» muistuttaa sekä nimeä Kain että heprean sanaa qen 'pesä'.
24:24
Kittiläisillä tarkoitettiin alkuaan Kyproksen Kitionin asukkaita, mutta myöhemmin nimitys siirtyi tarkoittamaan muitakin Välimeren rantojen kansoja, kreikkalaisia ja roomalaisia. Tässä viitataan kuitenkin ns. merikansoihin, joihin mm. filistealaiset kuuluivat.