edellinen luku, Toinen Samuelin kirja


Daavidin voitot

1 Sen jälkeen Daavid voitti ja kukisti filistealaiset ja teki lopun heidän vallastaan. 2 Hän löi myös moabilaiset ja mittasi heidät köydellä: hän määräsi heidät maahan makaamaan ja mittasi heistä aina kaksi köydenpituutta surmattaviksi ja yhden köydenpituuden jätettäviksi henkiin. Näin moabilaisista tuli Daavidin alamaisia, jotka maksoivat hänelle veroa. 3 Daavid löi myös Rehobin hallitsijasukuun kuuluvan Hadadeserin, Soban kuninkaan, joka oli lähtenyt valtaamaan takaisin Eufratille ulottuneita alueitaan. 4 Daavid otti häneltä vangiksi tuhat seitsemänsataa vaunumiestä ja kaksikymmentätuhatta jalkamiestä. Hevosia hän säästi sata, kaikilta muilta hän katkaisi jalkajänteet.

5 Kun Damaskoksen aramealaiset tulivat auttamaan Soban kuningasta Hadadeseria, Daavid löi heidät ja surmasi kaksikymmentäkaksituhatta miestä. 6 Hän asetti Damaskoksen aramealaisten maahan varuskuntia, ja aramealaisista tuli hänen alamaisiaan, jotka maksoivat hänelle veroa. Ja Herra antoi Daavidille voiton kaikkialla minne hän meni. 7 Daavid otti Hadadeserin miesten kullatut nuolikotelot ja vei ne Jerusalemiin. 8 Betahista ja Berotaista, Hadadeserin kaupungeista, kuningas Daavid otti suuret määrät kuparia.

9 Kun Hamatin kuningas Toi kuuli, että Daavid oli lyönyt Hadadeserin sotavoimat, 10 hän lähetti poikansa Joramin tervehtimään kuningas Daavidia ja onnittelemaan häntä siitä, että hän oli voittanut Hadadeserin. Hadadeser oli näet ollut Toin vastustaja. Joram toi mukanaan hopea-, kulta- ja kupariesineitä, 11 ja Daavid pyhitti ne Herralle yhdessä sen hopean ja kullan kanssa, jonka hän oli ottanut kukistamiltaan kansoilta, 12 aramealaisilta, moabilaisilta, ammonilaisilta, filistealaisilta ja amalekilaisilta, sekä Hadadeserilta, Soban kuninkaalta, joka kuului Rehobin sukuun.

13 Daavid hankki itselleen lisää mainetta, kun hän voitettuaan aramealaiset löi paluumatkalla Suolalaaksossa kahdeksantoistatuhatta edomilaista. 14 Hän asetti varuskuntia pitkin koko Edomia, ja kaikki edomilaiset joutuivat hänen alamaisikseen. Ja Herra antoi Daavidille voiton kaikkialla minne hän meni. 15 Daavid hallitsi koko Israelia ja kohteli aina kansaansa lain ja oikeuden mukaan. 16 Sotaväen päällikkönä oli Joab, Serujan poika, ja kuninkaan sihteerinä Josafat, Ahiludin poika. 17 Sadok, Ahitubin poika, ja Ahimelek, Abjatarin poika, olivat pappeina, ja kirjurina oli Seraja. 18 [i] Benaja, Jojadan poika, oli kreettien ja pleettien* päällikkönä, ja pappeina oli myös Daavidin poikia.


seuraava luku
8:1
1. Aik. 18:1-17
8:2
1. Aik. 18:1-17, 4. Moos. 24:17
8:3
1. Aik. 18:1-17, 1. Sam. 14:47
8:4
1. Aik. 18:1-17, Joos. 11:6
8:5
1. Aik. 18:1-17
8:6
1. Aik. 18:1-17
8:7
1. Aik. 18:1-17
8:8
1. Aik. 18:1-17
8:9
1. Aik. 18:1-17
8:10
1. Aik. 18:1-17
8:11
1. Aik. 18:1-17
8:12
1. Aik. 18:1-17
8:13
1. Aik. 18:1-17, Ps. 60:2
8:14
1. Aik. 18:1-17, 4. Moos. 24:18; 2. Kun. 8:20-22
8:15
1. Aik. 18:1-17
8:16
1. Aik. 18:1-17, 2. Sam. 20:23-26, 1. Aik. 2:16
8:17
1. Aik. 18:1-17, 2. Sam. 20:23-26, 1. Sam. 22:20
8:18
1. Aik. 18:1-17, 2. Sam. 20:23-26, 1. Aik. 18:17

8:18
Kreetit ja pleetit olivat ulkomaisia palkkasotureita.