Finvalcos bildrörsfabrik stängde i Imatra. NASAn Voyager 1 sände bilder från Saturnus.


TCP/IP-dataöverföring blir USA:s försvarsministeriets (Department of Defence, DoD) officiella nätstandard. Utvecklingen av Internet-tillämpningar och -protokoll får betydande understöd från USA:s förbundsstater.
USA:s försvarsministerium har sedermera byggt sina egna nätverk, skyddade mot utomstående, med hjälp av Internet-tekniken. De ville dock skaffa sina program från kommersiella leverantörer och göra forskningssamarbete med universitet uppkopplade i ARPANET. Resultaten var huvudsakligen offentliga och till stor nytta också vid Internets civilbruk.

På 80-talet betraktades Internet fortfarande som en tillfällig lösning för forskningsvärlden. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO (International Standardization Organization) presenterade den konkurrerande OSI-modellen (Open Systems Interconnection). OSI-modellen understöddes speciellt av televerken. De hade byggt   X.25-paketnätverk, där övervakningen av användningen och faktureringen hade lösts på ett för dem tillfredsställande sätt. Internet grundade sig på routrar som ägdes av användarna. Av televerken köptes endast den fasta telekommunikations- förbindelsen. Från år 1981 skred utvecklingen årligen framåt med accelererande fart, så att härefter presenteras varje år separat. På 90-talet ändrade den börjande telekonkurrensen och utvecklingen av web-situationen till Internets fördel, och också televerken började gynna Internet-förbindelser.

Nederst på bilden 70-talets tunga 200bd modem, i mitten slutet av 80-talets 9600bit/s toppmodem och överst slutet av 90-talets PCMCIA nät- och videokonferensmodem i kreditkortformat, vilkas intregrationsfrekvens och kapacitet redan börjar räcka till för en lätt Internet TV-stations behov.