1981

Den första rymdskyttelflygningen (NASA/KSC archives)

BITNET ("Because It's Time Network") grundas genom att koppla centraldatorerna vid Yale och City University of New York med en fast förbindelse NJE (Network Job Entry), som utvecklats av IBM, till varandra. NJE sände virtuella hålkortspackor med 80 tecken, dvs. fjärromgångjobb och ut-data av en bredd av 132 tecken från den ena datorn till den andra. Dessa virtuella hålkortspackor kunde med lämpliga program förutom till överföring av fjärromgångsfiler också användas till förmedling av elektronisk post och till enkel interaktiv kommunikation.

BITNET och dess europeiska systernätverk EARN som grundats1982 utgjorde det första nätverket för den stora akademiska användarkåren och studenterna. Det tidigare grundade ARPANET var endast tillgängligt för få laboratorier som samarbetade med USA:s försvarsministerium. På BITNET/EARN började en omfattande e-post och diskussionskultur, till vars stöd utvecklades program som LISTSERV och RELAY, IRC:s prototyp.

Vid Columbia universitet i New York tillverkasKERMIT dataöverförings- program. Lokala nätverk och fasta Internet-förbindelser var laboratoriernas specialiteter och den enda gemensamma datakommunikationsformen mellan de flesta datorer var en långsam serielinje och ett modem. KERMIT gjorde det möjligt att säkert överföra filer och via dataterminaler ta kontakt mellan vilken som helst centraldator eller en mikrodator via en långsam serielinje. KERMIT -programmet finns fortfarande för de flesta operationssystem. Dess dataöverföringssystem understöds av flera andra datakommunikationsprogram avsedda för modembruk.

Hayes ger ut sitt Smartmodem 300-modem på marknaden. Den är avsedd för konsumenter med persondatorer med en hastighet av 300bit/s. Det kunde kontrolleras direkt   från datorn med s.k. AT-order, vilka används som industristandard för alla telefonmodem ännu idag. Därförinnan hade televerken huvudsakligen uthyrt modem till ett högt pris till företag. De var "dumma" modem, för vilka man var tvungen att skaffa  en speciell datatelefonförbindelse, och numret måste  slås manuellt eller med en separat apparat.


Video: MPEG-1 fil (26MB)

En exempelsändning av de första verserna från Kalevala via e-post med 300bit/s terminalförbindelse med hjälp av KERMIT-programmet.