Magi

Contact info
Word
Research
   Publications
Studies
Free Software
Hobbies
Articles
Photography
About me
   Curriculum Vitae

©Marko Grönroos, 1998

USENET News sfnet.keskustelu.rajatieteet

Säie: "Tieto" syntymähetkellä

Edellinen säie: ParaNetin "tiedeyhteisö"
Seuraava säie: palvonta?!
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]
From: magi AT iki PISTE fi (Marko Grönroos)
Newsgroups: sfnet.keskustelu.psykologia,sfnet.keskustelu.rajatieteet,sfnet.keskustelu.filosofia
Subject: Re: "Tieto" syntymähetkellä
Date: 05 Aug 1999 18:03:00 -0400

"L.Grohn" <lauri PISTE grohn AT skynet PISTE be> writes:
> > Eläimillä on kyllä joitakin synnynnäisiä tietoja maailmasta kuten
> > ihmisilläkin, mutta suurin osa esimerkeistäni kyllä rahoittuu ihmiseen,
> > esimerkiksi tieto kieliopista, tiedot ihmisten mentaalisista tiloista, jne.
>
> En käyttäisi sanaa "tieto".

Minä kyllä käyttäisin, vaikkakaan en välttämättä puhekielen
merkityksessä. Sen perusteella, mitä hieman tunnen informaatioteoriaa
ja evolutiikkaa, kyseessä nimenomaan olisi "tieto" eli informaatio.

Elämän aikana oppiessaan ihminen (tai muu eläin) kerää itseensä eli
aivoihinsa informaatiota ympäristöstään. Hermoston evoluutio taas on
vastaava evolutiivinen oppimisprosessi, joka tuo sitä informaatiota
hermostoon hieman hitaammin ja rajoitetummin kuin neuraalinen
oppiminen, mutta tuo joka tapauksessa.

Tosin sellaista, mitä me usein puhekielessä kutsumme tiedoksi, eli
muistot tai käsitteellisesti (esim. kielellisesti) jäsennetty tieto,
ei vastasyntyneillä tietenkään ole.

--
-- Marko Grönroos, magi AT iki PISTE fi (http://www.iki.fi/magi/)
-- Paradoxes are the source of truth and the end of wisdom

Edellinen säie: ParaNetin "tiedeyhteisö"
Seuraava säie: palvonta?!
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]