Magi

Contact info
Word
Research
   Publications
Studies
Free Software
Hobbies
Articles
Photography
About me
   Curriculum Vitae

©Marko Grönroos, 1998

USENET News sfnet.keskustelu.rajatieteet

Säie: Totuus - metafyysistelyä. (Re: shamanismi)

Edellinen säie: Vuosi 2000 profetiassa (Re: Vuosi 1998 profetiassa)
Seuraava säie: Wicca!
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]
From: Marko Gronroos <magi AT iki PISTE fi>
Newsgroups: sfnet.keskustelu.rajatieteet
Subject: Re: Totuus - metafyysistelyä. (Re: shamanismi)
Date: 18 Dec 1997 12:55:10 +0200

Jarno Uurainen <jake AT kontunet PISTE fi> writes:
> In sfnet.keskustelu.rajatieteet Lauri Gröhn <lauri PISTE grohn AT skynet PISTE be> wrote:
> : Kun subjektiivisessa "todellisuudessa" on "epävarmuuksia" ,
> : kokemuksia, ovat nuo kokemukset "faktoja", mutta kokemuksien
> : tulkinnant eivät ole "faktoja". Valitettavasti nuo tulkinnat
> : yleensä pyritään esittäämään "faktoina". Jälleen vanhaan
> : esimerkkiin palatakseni: Kokemukset ovat faktoja, tulkinnat
> : ovat karttoja noista kokemuksista. Jos kartta kertoo enemmän
> : kuin maasto tai jos kartasta luetaan sellaista mitä siinä ei ole,
> : mennään huuhaan puolelle.
>
> Käytät sanaa 'kokemus' ilmeisesti jossain minulle vieraassa
> muodossa. Mielestäni 'kokemus' sisältää 'tapahtuman' tulkinnan.
> Joka tarkoittaa sitä, että 'kokemus' ei ole 'fakta'.
> Objektiivista tietoa ei yksinkertaisesti ole olemassa.

Minä tulkitsin tuon Laurin määritelmä siten, että
"kokemus"="havainto". Eli havainnot ovat _faktoja_, samoin
tietoisuuden kunkinhetkinen tila (hieman mukailtuna "ajattelen, siis
olen"). Se, vastaako tietoisuudessa käsiteltävä havainnon muistikuva
alkuperäistä havaintoa, on sitten eri asia. Sanoisin että ei missään
tapauksessa. _Uskomuksena_ kuitenkin lienee että muistikuvissa olisi
jonkinlaista informaatiota alkuperäisestä havainnosta. Tulkinta olisi
tällöin sitä kun tietoisuudessa pyritään jäsentämään (muistetut)
havainnot muuhun havaintomateriaaliin yhtenäisellä tavalla, eli
muodostamaan subjektiivisen representaation havaintojen kuvaamasta
ulkoisesta (?) todellisuudesta.
      Mutta "kokemus" voidaan varmasti määritellä toisinkin, esimerkiksi
havainnon ja sen (emotionaalisia seikkoja sisältävän) tulkinnan
kokonaisuutena. Tuohan nyt lieni vain Laurin määritelmä.
      Luulin ensin että Lauri olisi määritellyt nämä tulkinnat
"kartoiksi", mutta ihmettelin sitten kun Lauri tuntuu kuitenkin
katsovan kaikkien subjektiivisten tulkintojen eli karttojen olevan
samat. Ilmeisesti ymmärsin tämän hänen määritelmänsä väärin.

----
-- Marko Grönroos, magi AT iki PISTE fi (http://www.iki.fi/~magi/)
-- Genetic algorithm researchers do it with the fittest individuals --
----

Edellinen säie: Vuosi 2000 profetiassa (Re: Vuosi 1998 profetiassa)
Seuraava säie: Wicca!
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]