Magi

Contact info
Word
Research
   Publications
Studies
Free Software
Hobbies
Articles
Photography
About me
   Curriculum Vitae

©Marko Grönroos, 1998

USENET News sfnet.keskustelu.rajatieteet

Säie: Todennäköinen käsitevammaisuus

Edellinen säie: Ydinvoima vahingoittaa eetteritasoa
Seuraava säie: shamanismi
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]
From: Marko Gronroos <magi AT iki PISTE fi>
Newsgroups: sfnet.keskustelu.skeptismi,sfnet.keskustelu.rajatieteet
Subject: Todennäköinen käsitevammaisuus
Date: 26 Nov 1997 15:13:10 +0200

Kommentoikaapa termiä "todennäköisyys". Kyseistä termiä käytetään
mielestäni melko epäilyttävästi näissä ns. skeptisissä keskusteluissa
niin kovin usein.
      Esimerkki: "On todennäköistä, että *huuhaa-muoto* ei ole totta,
koska siitä ei ole luotettavia havaintoja." Lisää esimerkkejä saa
kaivaa VARSIN monista näidenkin uutisryhmien keskusteluista.
      Mielestäni tämä on "todennäköisyys"-termin väärinkäyttöä,
näennäisloogista käsitevammaisuutta (Lauri Gröhnin terminologiaa
lainaten). Loogisesti pätevien todennäköisyysarvioiden tulisi
nähdäkseni perustua jonkinlaiseen otteeseen saman ilmiön koko
populaatiosta, esimerkiksi eri "mahdollisissa universumeissa" tai
"kaikilla maailmankaikkeuden (mahdollisilla) elämänmuodoilla"). Jos
otteen koko on nolla, kuten parapsykologisissa, yms. tapauksissa
yleensä on, ei "todennäköisyyttä" tässä merkityksessä voi määrittää.
      Ko. termillä voidaan varmasti kyllä sanoa olevan (erityisesti)
puhekielessä epämääräisempi merkitys, jolloin sitä voidaan käyttää
synonyyminä "uskottavuudelle", tms. Kyseinen kaksimerkityksellisyys
tekee siitä kuitenkin helposti puhtaan retorisen apuvälineen
näennäisloogisessa argumentoinnissa. Tästä syystä sitä mielestäni
tulisi välttää kaikissa tapauksissa. Tietysti ko. termin merkitystä
voidaan hieman täsmentää puhumalla esim. "intuitiiviseen arviooni
perustuvasta todennäköisyydestä", vaikka sekin on melko
huono. Retoriikan käyttäjillä tosin ei liene pyrkimystä totuuteen vaan
väittelyn "voittamiseen".

Alla Websterin käsityksiä aiheesta:

      Main Entry: prob·a·bil·i·ty
      1 : the quality or state of being probable
      2 : something (as an event or circumstance) that is probable
      3 a (1) : the ratio of the number of outcomes in an exhaustive set
of equally likely outcomes that produce a given event to the total
number of possible outcomes (2) : the chance that a given event will
occur b : a branch of mathematics concerned with the study of
probabilities
      4 : a logical relation between statements such that evidence
confirming one confirms the other to some degree

      Main Entry: 1prob·a·ble
      1 : supported by evidence strong enough to establish presumption but
not proof <a probable hypothesis>
      2 : establishing a probability <probable evidence>
      3 : likely to be or become true or real <probable events>

Eli "since there is no evidence on *insert-huuhaa-muoto*, no
propability can be established."

Muita vastaavia aiheita olisi sitten "huuhaa", "hölynpöly", "sonta ei
muutu kullaksi", jne. Skeptikoiden, jotka väittävät olevan niin kovin
loogisia, ei tulisi syyllistyä tämmöisiin perusvirheisiin, jotka
opetetaan jo lastentarhojen filosofiankursseilla.

----
-- Marko Grönroos, magi AT iki PISTE fi (http://www.iki.fi/~magi/)
-- Genetic algorithm researchers do it with the fittest individuals --
----


From: Marko Gronroos <magi AT iki PISTE fi>
Newsgroups: sfnet.keskustelu.skeptismi,sfnet.keskustelu.rajatieteet
Subject: Re: Todennäköinen käsitevammaisuus
Date: 30 Nov 1997 11:52:43 +0200

msj AT kaarne PISTE cs PISTE tut PISTE fi (Markku Jantunen) writes:
> Olisit nyt edes vaivautunut tarkistamaan asian suomen kielen sanakirjasta
> Websterin asemesta. Englannin kieli on täysin irrelevantti asia
> keskusteltaessa suomen sanojen merkityksistä.

Olet tietysti oikeassa. Valitan, etten moista omista. Harmi ettei
löydy webistäkään.

Käännöksistä sanakirja (Mofile) sanoo:
      todennäköisesti -> likely, probably
      probably -> arvatenkin, arvattavasti, ilmeisesti, kai, kaiketi,
                  luultavasti, nähtävästi, todennäköisesti, varmaankin
      Eli ainakin probably:lle löytyisi tuollainen vapaampi käyttö,
jollaista "todennäköisesti"-ilmauksella siis mielestäni on ainakin
vähemmän. Ehkä parempi vastine englanninkielessä olisi "with high
probability", tms,, mutta joo, turha sitä englanninkielestä on
puhua...

----
-- Marko Grönroos, magi AT iki PISTE fi (http://www.iki.fi/~magi/)
-- Genetic algorithm researchers do it with the fittest individuals --
----

Edellinen säie: Ydinvoima vahingoittaa eetteritasoa
Seuraava säie: shamanismi
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]