Magi

Contact info
Word
Research
   Publications
Studies
Free Software
Hobbies
Articles
Photography
About me
   Curriculum Vitae

©Marko Grönroos, 1998

USENET News sfnet.keskustelu.rajatieteet

Säie: Roswellistä...

Edellinen säie: R-L L-K "erikoisasiantuntijana" Mystiikan maailmassa
Seuraava säie: Aika?
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]
From: Marko Gronroos <magi AT magi PISTE yok PISTE utu PISTE fi>
Newsgroups: sfnet.keskustelu.rajatieteet,sfnet.keskustelu.skeptismi
Subject: Re: Roswellistä...
Date: 31 Jul 1997 10:59:50 +0300

tosiira AT freenet PISTE hut PISTE fi writes:

> Aidoissa (ja nykyään erittäin monimutkaisissakin) kuvioissa
> havaitaan seuraavaa (http://crop-circles.sip.fi):
>
> - vilja on pääsääntöisesti _taipunut_ lakoon 90 asteen kulmasssa,
> säännöllisesti korsien 1., 2,, tai 3. solmukohdan tyvestä lukien

Tämmöisenä maallikkona tulee mieleen pari selitystä:
      1) Yöllä on kylmempää ja ehkä kosteampaa kuin päivällä, jolloinka
               varret ovat "löysempiä" ja siksi taipuvat eri lailla kuin päivällä
               kokeiltaessa (huom! scifiä!)
      2) Vertailu tehdään yksipuolisesti esim. yksittäisiä korsia käsin
               taivuttaen, jolloin rasitus jakaantuu eri lailla kuin
               lauta+naru+jalka-menetelmällä (huom! scifiä!)

> - taipuneen viljan siemenistä kasvatettu vilja kasvaa jopa 40 %
> nopeammin kuin ympäröivän viljan siemenistä kasvatettu
> (korret kasvavat myös pitemmiksi)

Korret ovat ehkä joutuneet taivutettaessa varjoon, tms. josta syystä
ne ovat aloittaneet hillittömän pituuskasvun. Tämä ei tietenkään
suoraan selitä miksi jälkeläiset kasvavat nopeammin. Mielenkiintoinen
vastaus voisi olla, että korsien kasvutekijöitä jää siemeniin ja ne
vaikuttavat myös seuraavassa sukupolvessa (pidän tätä periaatteessa
mahdollisena, vaikkakaan en tiedä onko sellaista havaittu). (huom!
scifiä!)

> - viljakuvoiden sisällä havaitaan häiriöitä radiotaajuuksissa, sähkö-
> magneettisia poikkeamia, lämpöpoikkeamia (kaikki teknisillä
> laitteilla mitattavissa olevia!) ja monet sähkölaitteet reistailevat
> (esim. paristot tyhjenevät, kompassit sekoilevat)

Viljankorret ovat mahdollisesti sähköisesti varautuneet. Lennokkaasti
ajatellen tämän voisi ehkä auttavan korsia pysymään pystyssä
paremmin. Tällöin pellolla on tietynlainen sähkökenttä, tuulen mukaan
muuttuva sellainen. Jos peltoon leikataan aukko, tämä sähkökenttä
kyseisessä aukossa muuttuu. (huom! scifiä!)
      Lämpötilanmuutokset voivat johtua vastaavasti siitä, kun aurinko
lämmittää viljaympyrän korsia ja maata, mutta ne eivät enää pysty
haihduttamaan vettä yhtä tehokkaasti kuin seisovat korret, joka on
ehkä jäähdyttävä tekijä. (huom! scifiä!)
      Ja varmastihan tehdyissä tutkimuksissa oli vain yksi mittalaite
kerrallaan paikalla, eikä yhtään ihmistä?

> - Em. ilmiöitä ei esiinny ko. alueella kuvion ulkopuolella

Lisäksi ainakin minulle tuli jossain vaiheessa mieleen, että mikäli
itse tekisin ympyrän, kylväisin maahan vaikka teräs- tai jostain
muusta metallista tehtyjä hauleja, jotka varmasti aiheuttaisivatkin
moisia ilmiöitä.

--
----
-- Marko Grönroos, magi AT iki PISTE fi (http://www.iki.fi/~magi/)
-- Genetic algorithm researchers do it with the fittest individuals --
----

Edellinen säie: R-L L-K "erikoisasiantuntijana" Mystiikan maailmassa
Seuraava säie: Aika?
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]