Magi

Contact info
Word
Research
   Publications
Studies
Free Software
Hobbies
Articles
Photography
About me
   Curriculum Vitae

©Marko Grönroos, 1998

USENET News sfnet.keskustelu.rajatieteet

Säie: MIten vanha magia = "Avartuva Ihmiskuva"

Edellinen säie: Mikroaaltouuni tuhoaa ruuan entsyymit?!
Seuraava säie: R-L L-K "erikoisasiantuntijana" Mystiikan maailmassa
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]
From: magi AT magi PISTE yok PISTE utu PISTE fi (Marko Gronroos)
Newsgroups: sfnet.keskustelu.rajatieteet
Subject: Re: MIten vanha magia = "Avartuva Ihmiskuva"
Date: 12 Nov 1996 02:03:31 +0200

grohn AT news PISTE csc PISTE fi (Lauri Gr|hn) writes:

> > AVARTUVA IHMISKUVA
> > 08.11. pe klo 18 Vanha kirjastotalo. Mitä on selvänäkö ja sen tulkinnan
> > VK vaikeus. Alva Karppinen
> > 16.11. la klo 15 Koulutus- ja Terapiakeskus Miracle, Yliopistonk. 60 A,
> > AS 5. krs. Astrologian etiikasta ja moraalista.
> > Vuokko Coco-Lavaste

> Miten vanhat maagiset ja okkultistiset opit ovat "avartuvaa ihmiskuvaa"?
> Oikeampi otsikko olisi "Paluu hyl{ttyihin oppeihin".

Miten niin paluu? Onkos niistä jossain välissä luovuttukin?
      Mitä avartuvaan ihmiskuvaan, niin mikäs sitten on mielestäsi paras
tapa kuvata ihmisiä? Pyydämmekö fyysikkoa kuvaamaan asiaa? Ok: "No jos
nyt unohdetaan ihan alin, kvanttimekaniikan paremmin kuvaama taso, ja
ajatellaan asiaa atomitasolla, niin nämä nk. atomithan muodostavat
nk. molekyylejä ... tietyssä suuressa atomikasassa (Maapallo), on nyt siis
tälläisiä omituisia atomiryppäitä, joita korkeammalla tasolla
kutsutaan "eläviksi olennoiksi". Jos tätä käsitettä nyt tarkennetaan,
niin ...."
      Eli onko koskaan tullut mieleen että nuo maagiset ja okkultistiset
opit saattaisivat tosiaan kuvata jotain asiaa/ilmiötä paremmin tai
ainakin tavalla joka on ihmiselle helpompaa ymmärtää, kuin mikään
ns. "tieteellinen" terminologia tai ajatussuunta.
      Mielestäni em. luentoaiheista voisi keskustella ihan
asiallisestikin, jos tiedeyhteisön ihmiset antaisivat keskusteluun
mukaan oman kriittisen ja analyyttisen ajattelutapansa, ilman mitään
erityistä tarvetta sitoutua siihen, ovatko ko. uskomukset (astrologia,
jne) todellisia maailmassamme.
--
----
-- Marko Grönroos, magi AT utu PISTE fi (http://www.utu.fi/~magi/), magi AT nic PISTE funet PISTE fi
-- YO-kylä 28 A 19, 20540 Turku, Finland
----


From: magi AT magi PISTE yok PISTE utu PISTE fi (Marko Gronroos)
Newsgroups: sfnet.keskustelu.rajatieteet
Subject: Re: MIten vanha magia = "Avartuva Ihmiskuva"
Date: 13 Nov 1996 12:02:24 +0200

grohn AT news PISTE csc PISTE fi (Lauri Gr|hn) writes:

> Juu. Von Wrightin on sanonut ett{ magia on tieteen esiaste. Ihminen
> pyrki jo ammoisina aikoina selitt{m{{n maailmaa ja l|yt{m{{n kausaliteetteja.
> Magian sanaleikit ja stoorit t{yttiv{t t{t{ tarvetta. Ja helppojahan
> ne ovat "ymm{rt{{", mutta eiv{t ne mit{{n selit{ eiv{tk{ annan syyseuraus-
> suhteita.

Edelleen, kuka on väittänyt magian _selittävän_ mitään? Se on
määritelty esim. vain "muutoksen saamiseksi tahdon vaikutuksesta
jotain sopivaa keinoa käyttämällä". Jos esim. luen silmilläni tekstiä,
ei minun tarvitse tietää miten silmä toimii, jos havaitsen sen
toimivan. Tuon toiminnan selvittäminen on tieteen tehtävä. Tietysti
aina voi olla kriittinen sen suhteen, että onko väitettyä ilmiötä edes
tapahtunut, mutta se on jo asia erikseen.
      Eli on useita kysymyksiä:
      - Mitä _voisi_ tapahtua? (Tiede, uskonnot ja fiktio antavat omat ennusteensa)
      - Mitä tapahtuu? (Kukin tekee omat havaintonsa, myös tiede voi tehdä omansa)
      - Miten tapahtuu? (Tiede tutkii, muut voivat esittää ajatuksia)
      - Miksi tapahtuu? (Metafyysinen pohdiskelu voi vastata, ehkä myös uskonto)
, tms.

> Ne eiv{t siis k{yt{nn|n toimissa ole hy|dyllisi{ muuten kuin
> vallank{yt|n v{lineen{ ja alkeellisena pseudoterapiana. Sadut satuina,
> tieto tietona...

Se on se, mihin niitä käytännössä _usein_ saatetaan käyttää, vai onkos
tämä taas niitä aina-väittämiä? Tiedettäkin käytetään aika paljon
tuollaiseen. Nähdäkseni myöskään uskontojen terapeuttinen vaikutus ei
ole mitenkään "pseudoa": jos esim. kristitty pääsee uskonsa avulla
eroon esim. ahdistuksesta, on terapeuttinen vaikutus ihan
todellinen...
--
----
-- Marko Grönroos, magi AT utu PISTE fi (http://www.utu.fi/~magi/), magi AT nic PISTE funet PISTE fi
-- YO-kylä 28 A 19, 20540 Turku, Finland
----


From: magi AT magi PISTE yok PISTE utu PISTE fi (Marko Gronroos)
Newsgroups: sfnet.keskustelu.rajatieteet
Subject: Re: MIten vanha magia = "Avartuva Ihmiskuva"
Date: 16 Nov 1996 08:01:49 +0200


grohn AT news PISTE csc PISTE fi (Lauri Gr|hn) writes:

> > Edelleen, kuka on väittänyt magian _selittävän_ mitään? Se on

> Magia on kuviteltu tapa hallita luonnossa piilevi{
> "voimia". N{m{ voimat "aiheuttavat" sairauksia, onnettumuuksia...
> Selityksi{ siis...

"Jonkin voiman käyttö" ei minusta kyllä selitä mitään. _Kaikkeen_
muutokseen vaaditaan _jotain_ voimaa. Ja pääasia lentokoneellakin
liikkumisessa on lentäminen, ei sen miettiminen mitä polttoaineen
palaminen tarkoittaa. Siinäkin kuitenkin käytetään luonnossa
(kerosiinissä) piileviä voimia. Ilmaisu vain ei puutu siihen mitä ne
voimat ovat.
      Tietysti voimaa tai energiaa on luonnossa aika monessa muodossa:
paitsi perusvoimina (ja muina kenties tuntemattomina), myös
sekundäärisinä perusvoimien ilmentyminä, jne.

force \'fo-(*)rs, 'fo.(*)rs\ \-l*s\ n [ME, fr. MF, fr. (assumed) VL
         fortia, fr. L fortis strong] often attrib 1a: strength or energy exerted
         or brought to bear : cause of motion or change {~s of nature} : active
         power

en.er.gy \'en-*r-je-\ n [LL energia, fr. Gk energeia activity, fr. energos
         active, fr]. en in + ergon work 1: vitality of expression 2: the capacity
         of acting 3: power forcefully exerted 4: the capacity for doing work

Eli käsitteet eivät koske vain normaaleja fysikaalisia voimia, vaan
pätevät myös psyykkisiin ja sosiaalisiin voimiin (henkiseen
paineeseen, jne.)

Meillä on ilmeisesti hieman erilainen kuva magiasta. Tunnut
käsittelevän sitä hyvin suppeasti, ottaen mukaan vain hyvin mystisen
määritelmän, ja sellaisestakin vain tietyntyyppisen
suuntauksen. Toisaalta, nimitystähän ei _yleensä_ käytetä sellaisista
asioista jotka kuuluvat normaalin tiedon piiriin, vaan magiassa
yleensä tehdään oletuksia sellaisten ilmiöiden käytöstä, "joita
tieteen päävirta ei ole vielä löytänyt". Se, että onko näissä asioissa
mitään "yliluonnollisia voimia" vaihtelee oppisuuntauksesta toiseen.
      Luonnonvoimia ei tarvitse "keksiä" laboratoriossa ennen kuin niitä
voidaan käyttää...
--
----
-- Marko Grönroos, magi AT utu PISTE fi (http://www.utu.fi/~magi/), magi AT nic PISTE funet PISTE fi
-- YO-kylä 28 A 19, 20540 Turku, Finland
----

Edellinen säie: Mikroaaltouuni tuhoaa ruuan entsyymit?!
Seuraava säie: R-L L-K "erikoisasiantuntijana" Mystiikan maailmassa
[Muut säikeet] [Muut uutisryhmät]