Magi

Contact info
Word
Research
   Publications
Studies
Free Software
Hobbies
Articles
Photography
About me
   Curriculum Vitae

©Marko Grönroos, 1998

Kirje Suomen Postille
"sähköisestä suoramarkkinoinnista"

Sisältö

 1. Kysely Postille
 2. Vastaus Postilta

Kysely Postille

From: Marko Gronroos 
To: suomen.posti@posti.fi
Subject: Kysymyksiä "sähköisestä suoramarkkinoinnista"
Date: Fri, 6 Oct 2000 19:11:58 +0300 (EEST)

Hyvä Postin edustaja,

Luin IT-viikon palvelusta artikkelin "Posti uskoo suoramarkkinoinnin
sähköiseen tulevaisuuteen"
(http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=40321)

Haluaisin esittää seuraavat kysymykset yrityksenne johdolle:

1) Haluatteko että palvelunne tulee erittäin suosituksi ja tuottavaksi, siten
  että kymmenettuhannet yritykset lähettävät satoja tuhansia mainoskirjeitä
  kauttanne joka päivä?

2) Haluatteko itse saada sähköpostiosoitteeseenne mainoksianne?

3) Jos saatte postilaatikkoonne vaikkapa 10.000 mainoskirjettä joka päivä,
  mitä teette niille? Jos yhden viestin tuhoamiseen menee vaikkapa 1
  sekuntti, täytyy teidän käyttää niiden tuhoamiseen noin kolme tuntia
  päivässä, joka ikinen päivä. Onko tämä mielestänne hyödyllinen tapa
  käyttää työaikaa?

4) Suodatatteko ne kenties pois jollain automaattisella ohjelmalla, koska ette
  halua vastaanottaa niitä?

5) Jos ette halua vastaanottaa omaa palveluanne, miksi oletatte, että muut
  haluaisivat niin tehdä?

6) Oletteko AIVAN VARMASTI miettineet asian AIVAN LOPPUUN SAAKKA?

7) Yleensä nk. spammiyritykset maailmalla ovat pieniä, usein puolirikollisia
  tai jopa rikollisia yrityksiä, jotka ovat kaikkien Internet-käyttäjien
  ärsyttävimpiä vihollisia. Haluaako Suomen Posti valtionyrityksenä
  todellakin osallistua samanlaiseen toimintaan?

Suosittelisin tutustumaan seuraaviin lähteisiin, joista löytyy runsaasti
vankkoja perusteita sähköisen suoramarkkinoinnin haitallisuudesta:
	http://www.euro.cauce.org/en/
	http://www.cauce.org/
	http://www.junkemail.org/

-- Marko Grönroos, magi@iki.fi (http://www.iki.fi/magi/)
-- Paradoxes are the source of truth and the end of wisdom

Vastaus Postilta

Vastaus itse asiassa selvensi aika paljon, ja paljasti kyseessä kyseessä olevan vain IT-viikon hämmästyttävä epäselvyys:
From: Markku.Makitalo@Posti.fi
To: magi@utu.fi
Subject: Sähköinen suoramarkkinoi nti
Date: Mon, 9 Oct 2000 17:47:33 +0300

 
 Kiitoksia mielenkiinnostanne Postin sähköisiä palveluja kohtaan.
 Haluan ennen kysymyksiin vastaamista selvittää muutaman perusasian
 siitä miten Posti haluaa mm. sähköisen suoramarkkinointikonseptin
 toimivan
 A) Kaikki perustuu Postin sähköiseen palvelukanavaan minne kohtapuolin
  Postin asiakkaat voivat ryhtyä kirjautumaan(maksuton palvelu) ja
  minkä jälkeen asiakas tulee saamaan toivomansa palvelut sähköisenä,
  esim. kirjeet, laskut, lehdet ja ensivuoden puolella myös markki-
  nointiviestit.
  Asiakkaamme siis voi valita sähköisen palvelukanavan sekä myös 
  toimia niin että saa sekä fyysisen palvelun että sähköisen palvelun
  Asiakkaamme voi keskeyttää sähköisen palvelun määräajaksi tai lak-
  kauttaa sen kokonaan niin halutessaan

 B) Sähköinen suoramarkkinointi perustuu palveluna sähköiseen palvelu-
  kanavaan minkä kautta asiakkaidemme asiakkaat voivat jälleen valita
  minkätyyppisiä sähköisiä mainoksia haluavat vai haluavatko niitä
  ollenkaan. Me korostamme kaikessa valinnan merkitystä, Posti ei 
  lukeudu myöskään verkkomaailamssa spammiyrityksiin.
  Sähköisen palvelukanavan kautta Posti ylläpitää sähköisiä osoitteita
  ja kerää myös kiinnostusprofiileja.
  Sähköisen suoramarkkinoinnin konsepti on siis tehty asiakasystävälli
  seksi ratkaisuksi.

 Sitten näihin kysymyksiinne:
 1) Posti haluaa luonnollisesti että sen kehittämät sähköiset ratkaisut
  ml. sähköinen suoramarkkinointi koetaan sähköisillä markkinoilla
  houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.
 2) Olen alan yhtenä puolestapuhujana erittäin kiinnostunut saamaan
  h a l u a m a a n i markkinointiviestintää sähköpostiosoitteeseeni
 3) Postin kautta, kun toimin oikein ja teen kannaltani riittävät priori
  soinnit, en koskaan tule saamaan tälläisiä määriä. 
  Mistä muuten volyymit ylipäätään tähän laskelmaan?
 4) Postin sähköisessä palvelukanavassa suodattimena toimii viestin 
  vastaanottaja, hän määrittelee mitä haluaa ja jos tarve muuttuu
  tekee muutoksia määrittelyihinsä tai laittaa kaiken minimitasolle
  jos kyllästyy.
 5) Posti uskoo siihen että jos sennkehittämään sähköiseen palvelukana-
  vaan asiakas kirjoittautuu niin asiakas myös haluaa sähköistä palve-
  lua
 6) Olemme
 7) Posti ei lukeudu spammiyrityksiin, sen todistin jo tuossa vastauk-
  semme alussa.


 Kiitoksia mielenkiinnostanne

 Terveisin Markku Mäkitalo
       Johtaja
       Posti / Suoramarkkinointipalvelut
       p. 0204515650
       p. 0400 520 463
       markku.makitalo@posti.fi


Main page Up Last modified: Sat Feb 17 01:18:46 EET 2001