All (in this database) Other insects list (with Finnish common names)

Sudenkorennot - Odonata (Insecta)

Päivänkorennot - Ephemeroptera (Insecta)

Koskikorennot - Plecoptera (Insecta)

Vesiperhoset - Trichoptera (Insecta)

Suorasiipiset - Orthoptera (Insecta)

Luteet - Heteroptera (Insecta)

Yhtäläissiipiset - Homoptera (Insecta)

Verkkosiipiset - Neuroptera (Insecta)

Verkkosiipiset? - Megaloptera (Insecta)

Kärsäkorennot - Mecoptera (Insecta)

Jäytiäiset - Psocoptera (Insecta)

Kolmisukahäntäiset - Thysanura (Insecta)

Pihtihäntäiset - Dermaptera (Insecta)

Torakat, Rukoilijasirkat - Dictyoptera (Insecta)

Kummitussirkat - Phasmida (Insecta)

Mantophasmatodea (Insecta)

Pistiäiset - Hymenoptera (Insecta)

Ripsiäiset - Thysanoptera (Insecta)

Hyppyhäntäiset - Collembola (Insecta)

Väiveet - Mallophaga (Insecta)

Täit - Anoplura (Insecta)References:
[²]
This may require parentheses or not (original genus not verified)
[¹]
Parentheses have no taxonomic semantics here. This is an error that will be fixed at some point.

Markku Savela