Gymnothorax Bloch, 1795
  • Notorabula Whitley, 1934; (synonym)
  • Polyuranodon Kaup, 1856; (synonym)
  • Rabula Jordan & Davis, 1891; (synonym)
  • Pseudomuraena Johnson, 1862; (synonym)
  • Priodonophis Kaup, 1860; (synonym)
  • Serranguilla Whitley & Phillipps, 1939; (synonym)
  • Thaerodontis McClelland, 1844; (synonym)
  • Verdithorax Whitley, 1931; (synonym)
  • Chasmenchelys Fowler, 1944; (synonym)
  • Ahynnodontophis Fowler, 1912; (synonym)


24.4.2004 (130)Additional information sources: