Internet definieras som ett nätverk av nätverk. Uttrycket uppkom vid ARPANET för att beskriva kombinationen av flera olika nätverk, vilka hade TCP/IP som gemensam nämnare. IP-datagram kunde överföras på de mest underliga sätt inramade inom ett visst nät, till exempel inom lokalt ethernet, ARPANET eller satellitnätet SATNET, men utan att IP-paketet förändrades på vägen från avsändaren till mottagaren. IP-nätverk kunde förliknas med automatiserade kontainertransporter, från fabrikens löpband fram till kunden.

Före Internets kommersialisering betecknade Internet med stor bokstav forskningssamfundets världsomspännande nätverk som konstruerats med internet-teknik. Internet med liten bokstav betecknade däremot vilket som helst nätverk, som förverkligats med samma teknik, antingen med eller utan förbindelse till stora Internet. Då det är svårt att uppskatta nätets omfång på basen av skrivsättet, har man börjat kalla slutna internet inom organisationer Intranet, och interna internet inom en viss organisationsgrupp Extranet, till skillnad från världsomfattande Internet. Extranet har till exempel byggts som dataöverföringsnätverk mellan stora bilfabriker och deras underleverantörer. Oftast har dessa slutna internet www och e-postförbindelser via brandväggar (firewall) till yttervärlden. Dessa fungerar som ett slags Internet-portvakter för företaget.