CSC logo

CSC - Tieteellinen laskenta Oy (Vetenskaplig kalkylering) är ett nationellt servicecentrum som ägs av undervisningsministeriet och specialiserat sig på vetenskaplig kalkylering och datakommunikation. CSC erbjuder högskolor, forskningsinstitut och industrin modell-, kalkylerings- och informationstjänster. De finländska väderleksprognoserna kalkyleras med CSC:s Cray-superdator. Alla tjänster grundar sig på en mångsidig superkalkyleringsomgivning, snabba och tillförlitliga FUNET-datakommunikationsförbindelser samt högklassig expertis på olika vetenskapsområden och datateknik.

www.csc.fi