ARPANET


Video: MPEG-1 fil (18MB)

Prof. Peter Kirstein presenterar Arpanets banbrytande konstruktion (in english)

ARPANETs stam bestod av uppkopplade kommunikationsnoddatorer, som på sin tid ansågs vara jättesnabba med sina 56Kbit/s anslutningar. Datorerna kallades IMP (Interface Message Processor). Till IMP-noder länkades sedan vanliga datorer med sina telekommunikationsprogram.

ARPANET planerades på 1960-talet, på initiativ av USA:s försvarsministerium, för att utveckla en bombsäker decentraliserad datapaketteknik. Det fick sitt namn från sin finansiär, Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA).

I september 1969 länkades ARPANETs första dator med ARPANETs IMP-noddator vid University of California i Los Angeles (UCLA). Doug Engelbarts dator för hypertextprojektet vid Stanford Research Institute (SRI) var följande i turen. Mot slutet av året var också datorerna vid University of California Santa Barbara (UCSB) och Utahs universitet, det vill säga fyra datorer i nätet. Alla datorer använde olika operationssystem och de kunde samtala likbördigt med varandra i nätet. RFC1000 flera år senare berättar om dessa Internets uppkomsttider, där ivriga studerande spelade en viktig roll.

På 1970-talet växte ARPANET så att det överallt i USA förenade forskningsantalter och laboratorier, vilka understöddes av USA:s försvarsministerium. Flera av dem var universitetslaboratorier som undersökte databehandling och datornät, och som utvecklade TCP/IP-nätet och dess tillämpningar för Internet .

1980 IP blev USA:s försvarsministeriets officiella standard. Också ursprungliga ARPANET övergick till att använda det 1.1.1983, varmed det blev en central del av Internet. Samtidigt differentierades ARPANET-förbindelserna i datorer som hörde till försvarsministeriet till ett eget MILNET-nätverk. År 1986 bygger NSFNET ett eget stamnät vid sidan om ARPANET och slutligen år 1990 då alla övergått till att använda nyare och snabbare Internet-stamnätverk, stängs ursprungliga ARPANET med nätnumret 10.0.0.0 av.


Video: Internet, Web, What's Next conference, CERN, Geneve, 26.6.1998 (2 Mbit/s MPEG-1)